måndag 19 augusti 2013

Den yttersta domen

Helvetesläran är otäck. Föreställningen att det ska finnas människor, eller andra medvetna väsen, som ska plågas i evigheters evighet är outhärdlig. Åtminstone för mig.

Det är en sak. En annan sak är att i såväl kristen som muslimsk fundamentalism har vi dessutom en bild av vilka som kommer att hamna där som gör det hela fullkomligt absurt. Muslimska fundamentalister säger exempelvis att alla som sätter medhjälpare vid Guds sida (dvs. alla polyteistiska "hedningar") kommer att brinna i evighet i helvetet. Kristna fundamentalister håller med, men tillägger att det även gäller alla som inte har tagit emot Jesus som sin personliga frälsare.

Så självuppoffrande kärleksfulla människor som dyrkar mer än en Gud eller inte tror på Jesus kommer att brinna för alltid? Jag har aldrig förstått hur någon ens en sekund kan tro på något sådant.

Nu är det så att om man noga läser Koranen inser man att det finns en del utvägar för de muslimer som ändå inte vill tro på eviga helvetesstraff. Dels påpekas det gång på gång att Gud kan ingripa när som helst och även förkorta helvetesstraff, dels finns det en del språkliga formuleringar som kan tolkas som att straffen inte varar oändlig tid. även, om, det medges, de som säger att det varar i oändlighet är många fler.

När det gäller kristendomens grundtexter kan man även där hitta (låt vara färre) formuleringar som skulle kunna tolkas som att helvetesstraffen inte är eviga.

Men framförallt, när det gäller evangeliernas helvetestexter (som samtliga gör anspråk på att vara Jesusord) finns det en annan sak som helt och hållet går emot den närmast imbecilla fundamentalistiska tolkningen. Endast tre av evangelierna talar om helvetet. Det är de tre s.k. synoptiska - Matteus, Markus och Lukas. Dessa anses allmänt vara mer tillförlitliga än Johannes, som skrevs långt senare.

I ingen av dessa helvetestexter står det ett ord om att de som inte tror på Jesus kommer att straffas i evighet. Däremot står det om grupper som kommer att göra det. Det är de som inte bryr sig om de svaga, de fattiga, de hungrande, de fängslade, de sjuka.

Så till den fundamentalist som tror att hen är på de säkra sidan för att hen "tror" på Jesus, (och till andra intresserade!), vill jag rekommendera att läsa vad som verkligen står. Man kan ju börja med berättelsen om den yttersta domen i Matteus 25: 31- 46.
-----------------------------------------------------------------------------------------
"När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster.

Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’

Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’

Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

11 kommentarer:

Anonym sa...

Helvetesläran är något som prästerskapet införde för att skrämma upp församlingsborna. Helvete, Hades, Gehenna var ursprungligen en plats utanför Jerusalem där invånarna eldade upp sopor och annat. Där är ursprunget som sedan prästerskapet gjorde något annat av.

Mest ironiskt av allt är hur de sedan behandlade tanken på att barn skulle till helvetet. Många fick inte ihop det och det blev en tvistefråga. Då kom prästerskapet på nästa "lysande" idé. Man uppfann en plats som skulle heta limbo. Det var sa man en plats som låg i utkanten av helvetet där det inte var fullt så varmt. Detta skulle lindra kritiken. Frågan är bara varför barn skulle straffas överhuvudtaget. Vad har de för skuld?

Det eviga straffet som det pratas om i det nya testamentet är ett evigt straff som innebär att man är borta från guds ynnest för evigt. Jämför skriftställen så är det svårt att tyda det på annat sätt.

Erik Rodenborg sa...

Jag har raderat ett svar jag skrev till Anonym, då det inte var så genomtänkt. Återkommer snart med något mer genomtänkt.

Erik Rodenborg sa...

Anonym skriver

"Helvetesläran är något som prästerskapet införde för att skrämma upp församlingsborna."

Nej, när helvetesläran uppkom i den intertestamentala judendomen var det inte i prästerskapet. Prästerskapet var emot den. Den fanns i små grupper utanför den officiella religionen och var troligen delvis ett resultat av influenser från irsnsk dualism.

"Helvete, Hades, Gehenna var ursprungligen en plats utanför Jerusalem där invånarna eldade upp sopor och annat."

Nej, Hades är en grekisk term och Helvete från början en nordisk. Gehenna, däremot, var det nytestamentliga namnet på en plats som i GT kallades Hinnoms dal, och där barnoffer till Baal och Molok sades ha tagit plats. Det är framförallt därför den associerades med helvetesidén, inte pga att den användes som avskrädeshög på Jesu tid.

I Anonyms andra avsnitt behandlar hen katolska medeltida spekulationer som ligger långt ifrån urkristendomen.

"Det eviga straffet som det pratas om i det nya testamentet är ett evigt straff som innebär att man är borta från guds ynnest för evigt. Jämför skriftställen så är det svårt att tyda det på annat sätt."

Ja, och det var det jag skrev också. Däremot är det också sant att det även finns bibelställen som kan tolkas att alla i slutändan förenas med Gud. Jag återkommer kanske till dem.

Anonym sa...

I de hebreiska skrifterna används ordet Sheol om platsen dit människan går vid döden. I de grekiska skrifterna används ordet Hades. Det är uppenbart att orden betyder graven och ingen plats där man plågas i eld. Gehenna betyder precis det du sa och det är därför den associerades med helvetestanken precis som du sa. Den låg utanför Jerusalem.

Jo jag är medveten om att prästerskapet inledningsvis var emot tanken. Det var de mot det mesta i början men sen anammade de det mest och blev istället den drivande kraften.

Erik Rodenborg sa...

Anonym

Hades, Sheol och Hel ger intryck av att ha varit dystra platser, men de var inga platser för hemska straff. Föreställningen om sådana dyker upp i zoroastrismen, och sprids senare till judendomen.

Den försvinner dock från judendomen i och med diasporan, men tas upp av kristendomen och senare islam.

Jag tycker som jag skrev att idén är otäck, men om jag måste välja föredrar jag när helvetet beskrivs som en plats för människor som är onda "på riktigt", dvs grymma och kärlekslösa, framför när det framställs som en plats där man hamnar om man tror på "fel" gud, flera gudar eller ingen gud alls.

Anonym sa...

Instämmer, Erik.
På sätt och vis påminner föreställningen Sheol om den fornnordiska uppfattningen Hel och ättegraven, medan helvetet påminner måhända mer om Niflhel (men inte helt).
Tanken att de som betraktades som svagare och mer utsatta i samhället hamnade i dödsgudinnans rike påminner däremot om Jesus löften angående vilka Guds rike/himmelriket tillhör, medan de som "förärades" Valhall låter mer som den slags personer som Jesus fördömde till den eviga elden.
Lustigt, eller hur? :)

Erik Rodenborg sa...

Ja, skillnaden är anmärkningsvärd. Men möjligen är föreställningen om krigar-Valhall av ganska sent datum. Det låter som något en krigararistokrati kom på, dels för att de själva gärna ville hamna där, men dessutom för att det kunde fungera i strävan att rekrytera män till deras krigståg.

Den "forna sed" vi känner från eddorna är ju till stor del de härskandes version. Man kan notera exempelvis att Oden är central i dessa, medan han inte alls verkar vara lika central i ortnamn och arkeologiskt material.

Å andra sidan stöddes urkristendomen från början av de som saknade makt. Det skapade problem för de härskande när de sedan tog över kristendomen. De kunde inte ändra hur som helst i skrifterna, så då fick tolka om dem, samtidigt som det dröjde mycket länge innan de vågade ge ut bibelutgåvor på folkspråken.

Verutschkow sa...

Religion är bra för att skrämma små barn och hålla pöbeln i schack.

Erik Rodenborg sa...

Verutschkow

Ja, det är förvisso ofta en av dess funktioner. Men å andra sidan - inte alltid...

Anonym sa...

"Den "forna sed" vi känner från eddorna är ju till stor del de härskandes version. Man kan notera exempelvis att Oden är central i dessa, medan han inte alls verkar vara lika central i ortnamn och arkeologiskt material."

Tor verkar i varje fall ha varit mer populär bland de breda folklagren. Men i slutändan var väl ödet det odiskutabla faktum som styrde allting, som du har skrivit om förut. Och i så fall måste det ha varit enkelt att sätta in Gud allsmäktig i ödets position.

"Å andra sidan stöddes urkristendomen från början av de som saknade makt. Det skapade problem för de härskande när de sedan tog över kristendomen. De kunde inte ändra hur som helst i skrifterna, så då fick tolka om dem, samtidigt som det dröjde mycket länge innan de vågade ge ut bibelutgåvor på folkspråken."

Vi kanske t.o.m. kan läsa en förändrad uppfattning om Jesus i de synoptiska evangelierna. Under sitt mänskliga leverna är han utstött, revolutionär och stötande. Efter himmelsfärden beskrivs han däremot allt mer i kungliga termer, vilket kan ha passat in bättre hos vissa av hans lärjungars messianska föreställningar, men rimmar dåligt med hans upp-och-nedvända samhällssyn/kosmologi.

Erik Rodenborg sa...

Anonym

"Och i så fall måste det ha varit enkelt att sätta in Gud allsmäktig i ödets position."

Och då bytte ödet så att säga kön, från nornorna till "Gud fader"...

"Tor verkar i varje fall ha varit mer populär bland de breda folklagren".

Att Tor var populärare än ex.vis Oden var uppenbart. Men om man får tro ex.vis Ellis Davidson vände sig många människor i första hand till lokala rådarväsen.

"Efter himmelsfärden beskrivs han däremot allt mer i kungliga termer, vilket kan ha passat in bättre hos vissa av hans lärjungars messianska föreställningar, men rimmar dåligt med hans upp-och-nedvända samhällssyn/kosmologi."

Jo, men det är i linje med en föreställning om att i himmelen är allt tvärtom. De första ska bliva de sista osv.