söndag 4 augusti 2013

"Skrämd till tystnad – brev från en vingklippt filmare"

Under denna rubrik berättar filmaren Thor-Björn Bergman hur han hotas till tystnad. Han har under flera år gjort en mycket stor nytta genom många välgjorda filmer om utsatta barn.

Hoten har fått effekt. Bergman kommer att skjuta upp framtida filmprojekt, han lämnar organisationen "Army of Survivors", han ställer in sin medverkan i Trasdockan.

Ska det behöva gå till så här? Svaret är nej.

Förövarförsvararna måste mötas med mer effektivt motstånd. Det är bra att Bergman berättar om de skändliga hoten.

De är, som det brukar heta, något att tänka på. Men att tänka räcker inte. För att den barnfientliga klicken ska kunna bemötas på allvar krävs något mer.

Det krävs opininionsbildning, aktivitet, upplysning, kartläggning.

Kort sagt - handling.
-------------------------------------------------------------------------
Se också Monica Antonssons inlägg "I Sverige tystas numera hederligt folk av gangsters!" .
Och NoBoyToys inlägg "Thor-Björn Bergman hotad till tystnad" .

4 kommentarer:

Anonym sa...

Nu måste rättsväsendet ta dom här hoten på allvar. Tillvägangångssättet är likadant, man söker upp personer man vill tysta för att markera den hotades utsatthet, man hotar med våld, på inga villkor vill man att frågor om sexuella övergrepp på barn ska diskuteras/debatteras och lyftas fram offentligt.

Liksom kvinnohat och näthat måste det här hatet lyftas fram. För som vi alla vet är Tystnaden förövarnas bästa skydd.

noboytoy sa...

Tänk? De som skriker högst om "yttrandefrihet" är också de som tystar andra med de mest hårresande och odemokratiska metoder...Anonym sa...

Tyvärr får papparättsrörelsen framgång inom rättsväsendet med sina hot.
De är närmast att jämföra med organiserad brottslighet och HA.
Men i motsats till HA så får inte dessa hot samma genomslag varken i media eller hos politiker.

Erik Rodenborg sa...

NBT

Ja, tänk dig ett Sverige där IC är yttrandefrihetsminister. Då skulle nog Iran vara ett demokratiskt föregångsland i jämförelse.