fredag 23 augusti 2013

I fredspristagaren Barack Obamas USA....

... är nu alltså straffet för att verkligen göra insatser för freden 35 års fängelse, medan soldater som skjuter prick på civila i Irak från helikopter som bekant inte får något straff alls.

2 kommentarer:

Squareeye sa...

Och nu göra en insats för "freden" i Syrien då USA känner sig tvungen att göra något. Ibland känns det som om jag är från en helt annan planet för jag ser ingen logik i någonting längre när det gäller USA:s handlande. Risken är överhängande att fienden går ihop mot en större fiende vilken är USA.

Erik Rodenborg sa...

Jag tror att det finns en logik i USA:s handlande. Men den handlar inte om att bevara freden, eller välståndet, eller ens stabiliteten.

Det handlar om att försvara USA:s globala ekonomiska och strategiska intressen.

När det gäller Syrien (och tidigare Libyen) handlar det om länder med ekonomier som åtminstone delvis har haft likheter med det forna Östeuropa.

Den typer av statskontrollerade ekonomier vill USA i grunden ha bort, för att världen ska vara helt öppen för "marknaden", dvs USA.

Både Assad och Khadaffi genomförde mot slutet marknadsreformer, som undergrävde levnadsstandarden och hyllades av väst. Men fortfarande var absolut inte marknaden så fri som imperialismen ville ha den.

USA kan utnyttja även sådana regimer, men i slutändan vill man ha bort dem.

Missförstå mig inte - jag har lika lite några sympatier för Assad som jag hade några för Khadaffi (eller för den delen Kim-dynastin i Nordkorea). Men USA vill ha bort dessa tyranner av så att säga fel orsak.

För att uppnå det syftet är man även beredd att alliera sig med islamister. Och gör det inte så sällan (jfr Afghanistan 1978-1992!).

Vad gäller gasattacken är allting både otäckt och konstigt. Jag har ingen aning om vem som genomfört den, men varför i allsina dar skulle den syriska regimen först bjuda in FN:s inspektörer för att sedan när de kommit starta en giftgasattack?

Vi vet att USA fabricerade Tonkinintermezzot 1964, för att sedan få en förevändning att bomba Nordvietnam. Bombningar som sedan mer eller mindre fortsatte till 1973.