söndag 1 december 2013

De tidiga mormonerna - subversiva vänsterextremister?

Mycket kan hända med religiösa rörelser på 150 år. Ta mormonerna till exempel.

Idag är de aktiva politiker som tillhör mormonkyrkan goda borgare. Mer än så, de flesta verkar vara republikaner och många verkar driva en ekonomisk poltik som befinner sig någonstans på detta partis högerflygel.

Men så har det inte alltid varit. Under 1800-talet pågick i de mormonkontrollerade områdena i USA ett socialt experiment. Man genomförde mycket radikala åtgärder för att uppnå socioekonomisk jämlilkhet (däremot- förstås - inte jämställdhet mellan könen...).

Om detta har skrivits lärda akademiska verk, men jag blev lite häpen när jag såg nedanstående skildring i en officiell starkt tillrättalagd propagandabok som gavs ut i Sverige 1974 av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Jag syftar på Den återupprättade kyrkan av William Edwin Berrett..

Den ger ett mycket officiellt intryck. Den ger som sagt en tillrättalagd och strömlinjeformad bild som ter sig …närmast antikverad.

Men så plötsligt hajar man till. För på sidorna  70-71 börjar det hända något intressant.

Under rubriken "Gemensamma ägodelar för alla" skriver Berrett bland annat:

"Enligt planen skulle alla kyrkans medlemmar utan förbehåll överlåta sina ägodelar till biskopen för sin församling. Biskopen skulle sedan såsom förvaltare av hela församlingens egendom... återge mark, förråd, kvarnar, verkstäder eller andra ägodelar på vissa villkor. Ingen fick äga mer land än han rätt kunde bruka. Vidare skulle det överskott av varor eller pengar som mark eller annan egendom kunde avkasta, utöver vad som behövdes för familjens uppehälle och förbättringar av anläggningarna, varje år överföras till församlingens allmänna förrådshus och fonder. 

Dessa församlingens överskott skulle sedan användas för hela gruppens bästa. Härav skulle de fattiga få hjälp. De sjuka, föräldralösa och änkor skulle få sina behov tillgodosedda. Vägar skulle byggas och ett utbildningssystem skulle upprätthållas. Kyrko- och samhällscentra skulle  uppföras och alla företag som var för hela gruppens bästa skulle genomföras. Detta system skulle förhindra uppkomsten av klasser, bannlysa girighet, själviskhet och liknande som i nutida samhällen motverkar det kristna broderskapets anda. ....

Deras sätt att vara slog hårt mot det ekonomiska systemets rötter i Amerika och gav alternativ till vinstbegäret som motivation för mänskligt handlande."


Och detta sägs till och med i en officiell historieskrivning! Idag är det inte svårt att hitta uttalanden från mormonpolitiker med en nyliberal agenda, som beskriver skatter som "stöld" och fördömer varje statligt ingripande i ekonomin. Samtidigt bugar de och bockar sig för Joseph Smith och Brigham Young som ses som "profeter" styrda av Gud - men om någon skulle föreslå att man skulle genomföra något som ens avlägset liknar grundarnas ekonomiska program skulle de med all säkerhet börja skrika om "gudlös kommunism" .

Om Mitt Romney hade gått till val på den tidiga mormonkyrkans ekonomiska program hade det ju varit väldigt intressant... Fast bara tanken är ju otänkbar...

En gång i tiden hade denna kyrka - som idag alltså ofta brukar associeras med det republikanska partiet och ibland även med dess högerflygel - ett ekonomiskt program som var oändligt mer antikapitalistiskt än Vänsterpartiets i Sverige. Tanken svindlar.

4 kommentarer:

Tidlösa sa...

Nja, nu är det väl ändå Trotskijs arbetarstatsteori som spökar, va?

Att mormonerna hade en kollektiviserad ekonomi bevisar inte att de var "vänster", lika lite som inkariket eller Tutankhamons Egypten var det.

Det bevisar bara att kollektiviserad ekonomi inte nödvändigtvis är en proletär egendomsform. Ha! Gotcha, Kira!

;-)

Det finns förresten en officiell mormonsk bok i vilken mormonernas byggande av Salt Lake City lite skämtsamt kallas "det enda kända exemplet på planekonomi som faktiskt fungerade"...

Tidlösa sa...

C.S. Lewis säger någonstans att Bibelns politiska synsätt är "vänster" rent ekonomiskt, och "höger" i sin syn på hierarkier, auktoritet, etc. Lewis gillade inte riktigt detta, antagligen för att han själv var "höger", men han var tillräckligt renhårig (eller renlärig!) för att faktiskt erkänna det. Marx hade kallat detta feodal socialism.

Lewis utgick givetvis ifrån att hela Nya Testamentet är gudomligt inspirerad skrift. Om man har en mer historisk-kritisk syn, kan man ju faktiskt misstänka att urkommunismen var det ursprungliga, medan hierarkierna uppstod senare. Så var det nog också.

Mormonkyrkan är annars ett intressant exempel på att hierarkier och "kommunism" kan uppstå eller åtminstone existera mer eller mindre parallellt med varandra. (Jag vet inte exakt hur systemet *uppstod*.)

Erik Rodenborg sa...

Tidlösa

"Att mormonerna hade en kollektiviserad ekonomi bevisar inte att de var "vänster""

Tja, att definiera "vänster" är ju inte så lätt. Men du kan vara övertygad om att om någon skulle föra fram detta program i dagens USA skulle många se det som avgrundsvänster.

"lika lite som inkariket eller Tutankhamons Egypten var det."

Dessa samhällen ser jag som exempel på byråkratiserad urkommunism. Att tala om "vänster" är nog här en anakronism. Begreppen var knappast adekvata ex.vi 2000 f.kr.

Och vem har talat om "proletär egendomsform"? Det är också en anakronism i sammanhanget. Hur ser du förresten på taboriterna?

Sedan är det en annan sak att mycket i de icke-ekonomiska delarna av mormonernas program på 1800-talet kan ses som extremkonservativt. CS Lewis uppdelning stämmer ganska bra in här.

Erik Rodenborg sa...

PS.

Som du ser har jag ändrat lite i artikeln, så att den ska bli svårare att angripa.

;:-)