lördag 21 december 2013

Endast 39 procent vill ha kvar kungen

I en artikel i DN idag kan man läsa detta:

"Enligt DN/Ipsos decembermätning så tycker svenska folket nu att det är dags för kungen att lämna över till kronprinsessan Victoria. Av de tillfrågade vill 48 procent att kungen ska lämna över tronen, medan 39 procent vill att han ska sitta kvar. Det är första gången som andelen som vill att kungen kliver av är större än gruppen som vill att han sitter kvar.... 

Den största förändringen sedan den senaste mätningen i maj 2011 är att motståndet mot monarkin ökar. Nu vill 27 procent avskaffa monarkin, en statistiskt signifikant ökning med sex procentenheter. –Man kan se att andelen väljare som vill behålla monarkin har minskat stadigt sedan den första mätningen 2005."

De flesta vill ändå bibehålla monarkin, även om stödet för den gradvis minskar.

Det finns ett gammalt och lite elakt uttryck som går så här: "Det är inte monarkin i sig jag är mot, utan kungen personligen". Om man får tro undersökningen tycks detta faktiskt vara den inställning som de flesta har idag! Själv är jag mot monarkin i sig, men om jag måste välja om jag vill ha den nuvarande kungen eller Victoria som regent skulle jag också välja Victoria.

2 kommentarer:

Verutschkow sa...

Jämför med Svenska akademien där just en ny ledamot (Sara Danius) hållit installationstal över sin föregångare, som nyligen avlidit, men som lämnat församlingen åtskilliga år tidigare utan att för den skull kunna ersättas.

Jag har faktiskt paraderat förbi såväl prins Bertils som prinsessan Lilians kistor när det var allmänhetens visning, eller vad det nu heter.

Anonym sa...

Vänligen sprid!


https://www.facebook.com/Avskaffakungahuset