söndag 25 maj 2014

Varför bygger du Noa en båt?

Var och såg den nya storfilmen om Noa. Så där väldigt bra var den inte, men det är ju lite fascinerande att se hur man tolkar denna milt sagt problematiska bibelberättelse i en kommersiell film.

Bibelberättelsen bygger i sig på en äldre sumerisk-babylonisk berättelse, och saknar, så vitt man vet , varje verklighetsunderlag. Det finns i och för sig olika teorier om att lokala översvämningar ska ha kunnat ligga bakom berättelsen, men dessa verkar idag inte alls vara accepterade.

I filmen blandas den bibliska berättelsen med helt icke-bibliska tillägg, som exempelvis att Noa och hans släkt skulle ha varit vegetarianer, och att en av de synder som de som dränktes ägnade sig åt var att de åt kött...

Jag hörde talas om Noa första gången som barn, genom en ruggig frikyrkosång. Jag hörde den första gången någon gång mellan fem och sju års ålder, och den fick mig då att i det närmaste bryta samman...

Så här gick texten:


1. Varför bygger du Noa en båt?
Som en galning du bär dig ju åt.
Bygger båt uppå land lång från närmaste strand,
Ingen av oss ju det kan förstå.

2. Jo se Herren har talat och sagt,
att han snart tänker visa sin makt,
Ingen bättra sig vill eller ens lyssna till
och nu måste vi alla förgås.

3. Sinsemellan de rådslå så smått:
Har dithän det då verkligen gått.
Nej, det är icke så, ingen kan det förstå,
därför fortsätta vi som förut.

4. Tiden ilar och Noa har brått
att fullborda det uppdrag han fått.
Under tiden man ler och på byggnaden ser,
stackars Noa har mist sitt förstånd.

5. Han har sagt att en dom förestår,
nu i över etthundrade år,
allting är ju sig likt, landet bördigt och rikt,
allesammans av oss mår ju bra.

6. Men en dag börjar stormarna gry,
uti väster en mörknande sky.
Då syns Noa gå in uti byggnaden sin
och Jehova slöt dörren själv till.

7. Likväl skämtar och ler man som förr,
och man rycker i Gudsmannens dörr,
Noa, kom till oss ut, detta regn tar snart slut,
ingen segeltur får du ännu.

8. Himlens fönster dock öppnas allt mer,
regnet strömmar från skyarna ner.
Månne Noa haft rätt, är väl detta det sätt,
varpå alla nu måste förgås.

9. Svaret kommer från himmelens Gud:
Jag har sänt eder Noa som bud.
Men ni ville ej då gamle Noa förstå
och nu har ni ert syndamått fyllt.

10. Arken seglar så mäktig och trygg
uppå vredgade vågornas rygg.
Den som bor däruti trygg och säker kan bli
tills hon stannar på Arrarats berg.

11. Men en ark utav helt annat slag
Herren Jesus syns bygga idag.
Tvivlar du eller tror, på dig själv det beror
om i djupet du hamnar en dag.

12. Än är dörren till arken ej stängd
för den larmande, tanklösa mängd.
Men en dag blir för sent, fastän du det ej ment.
Dörren stänges för evigt av Gud.

Inga kommentarer: