lördag 23 april 2016

Senator McCarthy går igen

Man bör se saker i sitt rimliga perspektiv.

Det är ingen hemlighet att det i slutet av fyrtiotalet och i början  av femtiotalet fanns stalinister i USA, liksom i andra länder. En del av dem jobbade i den offentliga sektorn. Men när senator Joseph McCarthy beskrev det som att dessa hade "infiltrerat" den amerikanska statsapparaten och var på väg att ta över var det paranoia.

Det är ingen hemlighet att det i Sverige idag finns islamister. En del av dessa går säkert med i politiska partier, ex.vis i Miljöpartiet. Men att tolka detta som att de "infiltrerat" det politiska systemet och är på väg att ta över är också det paranoia.

Det är med all säkerhet så att det i Sverige finns ryska inflytelseagenter eller vad det nu brukar kallas. Sånt ägnar sig många länder åt. Men att av detta dra slutsatsen att dessa "infiltrerat" Sverige och gör att vi kommer att drunkna i ett hav av "desinformation" är också det ren paranoia.

Inga kommentarer: