måndag 17 december 2012

Heter vårt sagoland USA?

Jag misstänker att det är en krympande minoritet som ser USA som ett sagoland. De senaste dösdskjutningarna är bara ett av många tecken på att USA är ett ovanligt sjukt land.

Det har funnits flera perioder i Sverige då USA idealiserades. En var i slutet av 1800-talet, en annan var under 40- och 50-talen.

Sedan kom Vietnamkriget, och man trodde att den naiva sagobilden av USA var borta för alltid. Men konstigt nog kom den tillbaka hos många under 80-talet.

Och idag verkar en hel del i alliansen se sagolandet som en förebild.

USA är ett samhälle med en oerhört svag arbetarrörelse, vilket gjort att kapitalismen har kunnat utvecklats betydligt mer "fritt" än i Europa. Det utvecklades också från tidigt 1900-tal, till att bli världens starkaste imperialistiska stat.

Och, ja, jag tror definitivt att skolskjutningarna inte är någon slump utan ett av de sjuka uttrycken för just detta samhälle. Det är ingen tillfällighet att det öppna våldet är så frekvent i just USA. Det handlar inte endast om vapenlagarna - det är snarare så att vapenlagarna avspeglar det underliggande onda.

I en sång som heter just "Vårt sagoland" av FNL-gruppernas sånggrupp Freedom Singers (inte av Knutna Nävar, som det står i texten) från 1968, kontrasteras den naiva synen med USA med den hårda verkligheten.  Lyssna gärna på texten, i synnerhet sista versen.

När jag lyssnar på sången har jag läst en artikel om just de senaste årens skolskjutningar i USA. Och lägger i någon sorts svart ironi i min fantasi till en extrarad till sångtexten: "Fast skolelev, nej, skolelev, det bör man inte vara"....

11 kommentarer:

Erik Rodenborg sa...

PS. Jag kan inte längre höra/se på You Tube i Safari. Vet inte vad det beror på, men om andra varit med om samma sak ska de veta att det finns flera som drabbas!

Anonym sa...

Delar din uppfattning i det mesta Erik. Men nog har vi USA att tacka för en del av vår frihet (2ww). Att kapitalismen och girigheten har givit USA stora problem råder ju ingen tvekan om.

De liberala vapenlagarna kanske nu kommer att ändras det är ju fruktansvärt att tonåringar kan beväpna sig till tänderna och gå in på skolor och skjuta ihjäl massor av små barn. Hoppas det i alla fall.

Sagolandet funderade jag på om det finns och kom till slutsatsen att något sagoland det finns inte.
Kanske skall jobba på att göra Gotland till republik.

Många barn växer upp till mycket bittra och farliga människor för att ingen såg, lyssnade eller hjälpte dom när dessa som små blev utsatta för övergrepp i alla dess former.

Vi kommer nog framgent att se många av dessa utsatta barn ta hämnd.

Inte så konstigt när vi ser hur rättssystemet rättfärdigar deras förövare.

GOD JUL till Dig.

Erik Rodenborg sa...

Anonym 10.39 :-)

Medan det är klart möjligt att argumentera för att USA från och med, kanske, juni 1944 (invasionen av Normandie!) och några årtionden framåt stod som någon sorts garant för ett minimum av borgerligt demokratiska rättigheter och en viss ekonomisk stabilitet i just vår del av världen (dvs. Västeuropa, om man räknar bort Spanien och Portugal!) är det också den enda delen av världen där de gjorde det.

I hela tredje världen var USA:s roll tvärtom den att stå som garant för ett system som ledde till brutal exploatering och misär och som dessutom fram till slutet av 80-talet för det mesta förvaltades av diktaturer.

Medan kanske hälften av befolkningen i Västeuropa hade en ganska så positiv syn på USA var i exempelvis Latinamerika en sådan ganska ovanlig utanför de eliter som byggde sina privilegier på alliansen med USA.

Det bör förresten noteras att de flesta rapporter om rituella övergrepp kommit från USA. Jag tror inte att det är en tillfällighet. Jag tror att de avspeglar att de faktiskt är vanligare i USA. Det i sin tur avspeglar på något sätt den råa karaktären på samhället där.

I övrigt håller jag med dig.

GOD JUL!

noboytoy sa...

"Rå karaktär"
Jag tycker att det stämmer väl in på landet.

Var det inte också så att de kritiserades för att, helt i onödan, ha bombat sönder Tyskland under andra världskriget eller snarare då kriget redan var över?

Att de bombade för att visa musklerna och ingenting annat?

Erik Rodenborg sa...

NBT

Jo, du har rätt.

Det amerikanska och engelska flygvapnets bombningar av bland annat Dresden och Hamburg under krigets slutfas var rena terrorbombningar, med sammanlagt långt över 100.000 civila offer. De var lika militärt meningslösa som de tyska terrorbombningarna av engelska städer några år tidigare.

Att bomba militära anläggningar kan vara militärt effektivt, men terrorbombningar mot civila är i stort sett alltid militärt meningslösa.

Och moraliskt oförsvarbara.

Erik Rodenborg sa...

PS.

Om man lägger ihop de uppgifter om dödade i tyska städer under allierade terrorbombningar som nämns i uppslagsordet "Terrorbombning" på svenska Wikipedia kommer man upp till över 150.000.

Efter avsnittet om Tyskland går artikeln över till att behandla USA:s terrorbombningar av Japan, inklusive Hiroshima och Nagasaki.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorbombning

Anonym sa...

Kanske vi levt i en bättre värld om Hitler lyckats.
Eller kanske ännu bättre om Stalin fått världsherravälde.

Världskrigen var hemska och vedervärdiga på alla sätt men jag håller nog på att det goda segrade.


Erik Rodenborg sa...

Anonym 10.43

Vad i allsina dar menar du? Är det en polemik mot mig? I så fall kan du inte ha förstått speciellt mycket av det jag skrev.

Verutschkow sa...

Apropå bombningar av Tyskland : Det jag i efterhand sett och hört om dessa har i princip enbart gett engelsmännen skulden för påstått övervåld. I vart fall borde de ha varit mer motiverade att s a s ge igen än amerikanarna. Amerikanarna hade å andra sidan Japan som sin huvudfiende.

Vad gäller synen på USA kan sägas att USA under min uppväxt, med Vietnamkriget i TV (dock i svartvitt), var en skurkstat. Idag känns landet mera som en supermakt med egna intressen på gott och ont. Och även om vi tycker att Obama känns som en fin människa kommer han alltid att sätta nationens intresse i första hand och ingenting annat. Däremot hade han knappast påbörjat invasionen av Irak.

Verutschkow sa...

Och apropå andra världskriget så valde alltså västmakterna att liera sig med kommunismen mot nazismen, vilket indikerar att man fann den ena ideologin betydligt mera problematisk än den andra. Men få av oss hade väl önskat en annan sorts allians.

Erik Rodenborg sa...

Verutschkow

USA och Storbritannien var naturligtvis båda ansvariga för dessa raider, som inte på något sätt slog mot den tyska armén utan endast terroriserade civilbefolkningen. Om de alls hade någon effekt på kriget torde det ha varit att tyskarnas söndervittrande lojalitet med sin ledning förstärktes. De enda som drog nytta av bombningarna var troligen naziledningen.

Det var lättare för västmakterna att alliera sig med Sovjet av flera skäl. Framförallt hade Sovjet, vad än kalla krigs-propagandan senare kom att påstå, ingen strävan efter världsherravälde, vilket Nazi-Tyskland hade. Den stalinistiska regimen förde tvärtom en närmast konservativ. defensiv och försiktig utrikespolitik. Den var cynisk, ja, men definitivt inte någon världserövrarpolitik.