måndag 21 september 2015

Vem förstörde biblioteket i Alexandria?

Att förstöra böcker är ju inget nytt. Att förstöra "hedniska" byggnader, som IS idag är så bra på, är det inte heller.

En av de största tragedierna i den vägen torde ha varit när biblioteket i Alexandria, och dess böcker, förstördes. Det grundades efter en idé av Alexander den store, och den var att biblioteket skulle samla dåtidens vetande. Hur många böcker och manuskript som fanns där lär ingen veta, men oerhört många var det.

En sak som stört mig lite är att det finns så många olika versioner av vilka som förstörde det. Den första versionen som jag hörde, för många, många år sedan, var att det var de kristna. År 391 bestämde man sig för att utrota  rester av hedendomen, och ett av offren var detta bibliotek. Det sades att de som ledde ödeläggandet skulle ha resonerat som så: "allt som är värdefullt där finns redan i den heliga skrift och det som inte finns i denna är inte värt att bevara".

Men många år senare läste jag att det var muslimernas fel. Och där stötte jag på ett liknande referat över hur de resonerade. "Allt som är bra där finns ändå i Koranen, och det som inte finns i Koranen är inte värt att bevara".

Ännu senare läste jag att romarna skulle ha förstört biblioteket långt tidigare

Idag har biblioteket i Alexandria behandlats i en understreckare i SvD. Den ger en intressant bakgrund och beskriver bibliotekets tillkomst och karaktär. Men dessutom tar den upp frågan om vilka som försörde det.

Den accepterar alla versionerna, och verkar mena att det förstördes i omgångar. En del förstördes av romarna, sedan drabbades det av den kristet nitiska censuren, och det som var kvar förstördes av de muslimska erövrarna.

Det låter rimligt. Men min personliga gissning  är nog att den största enskilda förstörelsen torde ha skett 391, i "kristen" regi. Den framväxande kristna kyrkan, efter att den väl hade tagit makten, ger i allmänhet intrycket av att ha varit den mest intoleranta i sådana sammanhang,

Om romarna förstörde något av det torde det mest ha varit en allmänt aggressiv handling mot ett besegrat folk. Det kan inte ha funnits ett medvetet syfte att förstöra böcker och skrifter. För så betedde sig inte romarna i andra sammanhang.

Islam var mer intoleranta, men faktum är att muslimska lärde studerade hedniska filosofer, och att det var via islam som många av dessa senare blev tillgängliga i Västeuropa, och bidrog till att renässansen blev möjlig.

Den segrande kristendomen är faktikt unik i sina försök att utrota rester av de tidigare kulturerna.  Inte heller de var konsekventa, men de var i allmänhet mer nitiska än islam.,

Idag har vi ju en helt annan bild. Det är inom islam som de starkaste kultur- och vetenskapsfientliga extremgrupperna finns idag. IS, salafister, talibaner, Boko Haram. De är inte alls representativa för dagens islam - men de är, som bekant, tillräckligt starka för att ställa till skada...

Men saker kan ju ändras. Delar av den kristna högern är i grunden av samma skrot och korn. Och om den skulle får större makt, speciellt i tredje världen-länder, skulle nog IS kunna få hård konkurrens.

Det är både sorgligt och intressant att fundera över frågan hur mycket vi skulle veta idag om biblioteket i Alexandria hade fått finnas kvar. Men svaret på den frågan lår vi ju aldrig heller få veta...

4 kommentarer:

Verutschkow sa...

Ett vanligt enkelt bokbål hade troligen inte varit tillräckligt den gången ...

Tidlösa sa...

Wiki har en virrig artikel om ämnet, t.o.m. försedd med varningstext:

https://en.wikipedia.org/wiki/Destruction_of_the_Library_of_Alexandria

Den version jag har hört (förutom den med muslimerna) är just att biblioteket brann ner av misstag under något av romarnas krig, gissningsvis då Julius Caesars erövring av Egypten som ju också nämns i Wikis artikel.

Romarna var brutala, förstås, men de var inte kulturförstörare á la ISIS, och verkar ibland ha haft med sig filosofer på sina krigståg! De var nog troligare att de ville lägga rabarber på gamla skriftrullar än att bränna dem.

Fast du överdriver nog de kristnas skuld. Den gamla grekiska filosofin överlevde ju i det bysantinska riket, varifrån tror du att muslimerna fick den? Just Platons filosofi (och Corpus Hermeticum) kom till Europa via Bysans på 1400-talet. Det var framför allt Aristoteles som introducerades av muslimerna under högmedeltiden.

Däremot är det sant att de kristna jagade hedning med blåslampa...

Erik Rodenborg sa...

Att det var de kristna som låg bakom förstörelsen är nog den äldsta versionen , och jag tror att jag sett den i Edward Gibbons "Romerska rikets nedgång och fall". Vad gäller Platon insåg nog många av de tidiga kristna att de kunde använda sig av honom. Hans system var lätt att så att säga kristifiera, om man satte in Jesus i det fick man en riktigt attraktiv teologisk modell. Därför behandlades hans skrifter inte riktigt som andra hedniska skrifter.

Annars har ju en del mer ointegrerbar hednisk litteratur också överlevt, men det är inte så mycket som man skulle önska. Men till det som överlevt finns bland annat åtminstone en text av Julianus Apostata.

Frågan hur mycket hedniskt som förstördes och inte förstördes när Europa kristnades skulle vara intressant att veta mer om. Möjligen var Östrom tolerantare än Västrom? Eller?

Anonym sa...

De kristna jagade framför allt heretiker (varandra) med Helvetets eld (= hat). Och i detta bibliotek samlades allt! Säkert fanns mycket mer kristna skrifter där än i Nag Hammadi. Allt som inte passade. Oavsett lära kallades det gnostiskt, heretiskt eller hedniskt.

Och där fanns säkert skrifter om kristendomen. Bibeln (Luk 1:1) anger "Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ..." Förmodligen kände Lukas inte till mer än en bråkdel av allt som skrivits. Och det som skulle kunna kallas historisk eller vetenskaplig forskning stämplades givetvis som hedniskt.

Det kan vara förklaringen till att det inte finns en enda säkert äkta text om Jesus existens utanför Nya Testamentet. Man brände allt man hittade, även på andra håll. Sedan upptäckte man, att man bränt för mycket, och måste förfalska historiska källor, för att få något enda opartiskt vittnesbörd, om att något hänt i och runt Jerusalem vid den tiden. http://www.jesusgranskad.se