måndag 11 maj 2015

Vad menar jag med agnostisk?

När jag säger att jag är agnostisk till Quickfallet (i motsats till debatten om bortträngda minnen, där jag har en mycket klar åsikt) menar jag detta.

Jag har ingen aning om Quicks version (att han begått ett antal mord) är sann, eller om Bergwalls version (att han erkände mord för att få vara kvar på Säter och få bensodiazepiner) är sann. Jag kan ibland tro det ena, ibland tro det andra, men tro gör man i kyrkan, och denna blogg är ingen kyrka. ;-)

Däremot HAR jag en åsikt vad gäller debatten om "rättsskandalen". Kort sagt detta. Jag anser definitivt inte att det fanns en konspiration för att sätta dit en oskyldig för mord denne inte begått. Jag är helt övertygad om att de inblandade var genuint övertygade om Quicks skuld. De inblandade var dessutom inga dumhuvuden. Utifrån erkännandena, kombinerat med en myriad av små fakta som åtminstone SÅG UT att peka på Quick var ståndpunkten att han var skyldig ingen rent irrationell fantasi .

Den byggde för övrigt inte heller på "tro" eller "tvivel" på bortträngda minnen. Det är nämligen ingen principiell skillnad mellan att säga "jag har inte orkat prata om det, men nu var det faktiskt så att jag begick det mordet" eller att säga "jag har inte mints det förut men nu minns jag att jag begick det mordet".

En del av de inblandade kan ha tolkat Quicks erkännanden på det första sättet, en del på det andra.  I praktiken innebar det ingen skillnad.

Häxjakten på de inblandade är ovärdig ett civiliserat samhälle. I synnerhet tycker jag att hetsen mot Claes Borgström är ovanligt vedervärdig. Han företrädde Thomas Quick, och denne drev nästan militant linjen att han var skyldig. Quick lade också fram olika belägg för detta, som åtminstone övertygade den större delen av de personer som var inblandade i att lösa fallet.

Om Borgström skulle drivit linjen att Quick var oskyldig skulle han ha bytts ut illa kvickt. Dessutom finns de inget som tyder på att han INTE trodde på Quicks berättelser.

Nej, jag ser det inte som en rättsskandal, oavsett skuldfrågan. Om Quick är oskyldig, och det bör man väl anta i dagens läge, var det kombinationen av en ovanligt durkdriven och i "cold reading" slipad intagen. och en myriad av andra faktorer som gjorde att hans falska erkännanden tedde sig rimliga som det då såg ut.

Inte någon diabolisk komplott ledd av en 80-årig dam som ville dupera folk med sina udda psykologiska teorier.

6 kommentarer:

Ann-Charlotte sa...

Jag är helt enig med dig!

Erik Rodenborg sa...

Ann-Charlotte

Då är vi åtminstone två! :-)

Anonym sa...

Ja, det är lätt att förstå att så många lät sig övertygas av Quicks erkännanden när det begav sig, givet tidsandan etc.
Det är en helt annan sak att i sten hävda att inga misstag begåtts när man är ställd inför faktum och samtlig "bevisning" är konstaterad sakna all trovärdighet.
Det är inte Råstam, Aftonbladet eller ens Josefsson som har beviljat Berwall resning i morddomarna. Beslutet är taget av i storleksordning 25 av varandra oberoende åklagare och domare som samtliga har kommit till samma slutsats. Finns det verkligen någon människa som på allvar tror att deras beslut i huvudsak skulle grunda sig på någon allmän opinionsvind som har underblåsts av de stora medierna? Ja, Lambertz förstås, han har ju underkänt samtliga sina juristkollegor som gått på denna "blåsning"........
Lambertz hävdar ju själv att han har stort stöd bland sina juristkollegor men han kan inte nämna ett enda namn bland dessa hans stora stödtrupper.
Den planhalvan som Quicklaget står på har snarare fått oproportionerligt stort utrymme i medierna sett till det faktiska
förhållandena vad gäller bevisläget etc.
Det är en högst medveten taktik att de verkar oemottagliga för fakta i målet. Jag tror inte för ett ögonblick att någon av dessa herrar egentligen tror att Berwall är skyldig till morden, det hela är ett spel från deras sida.
Det är inte Lambertz, Borgström, Van der Kwast m.fl. som är kränkta i detta sammanhang.
Omtanken bör istället gå till alla anhöriga till mordoffren.
De har i de flesta fall aldrig trott på Quick som trolig mördare och i dagsläget finns det garanterat ingen anhörig som köper Lambertz resonemang.
Men de kanske inte heller kan anses vara pålästa i fallen.......

Erik Rodenborg sa...

Anonym 21.01

"Jag tror inte för ett ögonblick att någon av dessa herrar egentligen tror att Berwall är skyldig till morden, det hela är ett spel från deras sida." "De har i de flesta fall aldrig trott på Quick som trolig mördare..."

Extremare konspirationsteori för man leta efter. Nu får du faktiskt ge dig. Men, visst, det kommer du inte att göra. Lika lite som David Icke eller de som tror på att myndigheterna mörkar existensen av chemtrails.

Anonym sa...

Ja, det är ju din blogg Erik, jag inser att jag är en främmande fågel i detta rum. Kommer därför inte att skriva mer så att utrymme lämnas till skribenter av den rätta tron.
Skulle gärna som avslutning vilja ha ett par förtydliganden.
Du klistrar på mig epitetet varandes en extrem konspirationsteoretiker.
Vad gäller Lambertz & co så förstår jag din tolkning, men min teori där ska snarast ses som ett erkännande av herrarna i fråga.
Jag tror nämligen att de är alltför intelligenta för att på allvar fortfarande tro på Bergwall som trolig mördare, efter att all tidigare bevisning grundligt har avfärdats av domare och åklagare i resningsmålen. Deras agerande ser jag enbart som ett fåfängt försök att rentvå sin heder, det får man väl betrakta som ett normalt allmänmänskligt beteende.
Vad jag dock inte förstår är hur du får det till en konspirationsteori att jag hävdar att det stora flertalet anhöriga till mordoffren aldrig har trott på Quick som trolig mördare, det är bara ett enkelt konstaterande.
Den dagen någon av de anhöriga träder fram och deklarerar att de tror på Lambertz & co så ska jag omvärdera min inställning.
Jag är dock helt övertygad om att det aldrig kommer att ske.
Mina sympatier kommer alltid att finnas hos de anhöriga, de är de stora förlorarna i denna härva.

Erik Rodenborg sa...

Du skrev detta om de inblandade i utredningen om Quick:

"Jag tror inte för ett ögonblick att någon av dessa herrar egentligen tror att Berwall är skyldig till morden, det hela är ett spel från deras sida."

(Det andra citatet från dig jag la ut syftade istället på anhöriga, det missade jag, ber om ursäkt för detta. Detta mitt misstag gjorde att mitt svar ovan blev mer polemiskt än det annars skulle ha blivit!).

Vi har alltså här en grupp jurister, psykologer, poliser, etc. som medvetet skulle lägga ner en oerhörd energi för att argumentera för att någon som de vet är oskyldig är en seriemördare. Ja, det är teoretiskt möjligt, men är det sannolikt? I vilket fall som helst är det väl närmast ett skolboksexempel på en konspirationsteori.

Nåväl, en del konspirationsteorier är riktiga, men är denna det? Jag tror inte det.

Vad gäller de anhöriga - ja, om jag vore anhörig till en mördad skulle jag inte VILJA att Quick var skyldig. Därför han har beskrivit sina dåd på ett så sadistiskt sätt, och även om alla mord är otäcka är just Qucik den sista man skulle någonsin kunna stå ut med att han har mördat ens nära och kära.

Jag menar att det KAN finnas andra motiv än de rent rationella för en anhörig att vilja tro att snart sagt vem som helst annan än den Quick som han beskrivit sig själv är skyldig...

Men som sagt, jag HAR ingen definitiv åsikt om Quick är skyldig. Jag hoppas att han inte är det....

Och jag upprepar, om Råstam och Josefsson hade lämnat kampanjen mot bortträngda minnen utanför sina konstruktioner hade jag nog knappast skrivit en rad om saken.