måndag 9 september 2013

En långsiktig kampanj för förövarnas "rätt" att begå övergrepp

Den kampanj som startats i och med Uppdrag Gransknings program bör inte ses isolerat. Det är ännu ett steg i  något mycket mer långsiktigt.

När kunskapen om omfattningen av fysisk barnmisshandel kom i tidigt 60-tal, om omfattningen av sexuella övergrepp mot barn kom  i slutet av 70- och början av 80-talet, och om existensen av organiserade och "rituella" övergrepp kom i sent 80- och tidigt 90-tal, skakades stora sektorer av samhället. Detta samhälle är i hög grad uppbyggt på en underförstådd "pakt" - vissa håll ska man inte titta åt, vissa frågor ska man inte ställa. Nu var pakten sönderbruten.

Sedan dess har backlashen verkat för att minimera "skadeverkningarna" av denna historiska vändpunkt. Ett arbete för att göra världen säker för de som ville begå övergrepp startade i hela västvärlden.

En del av aktörerna har varit omedvetna, andra har i högsta grad varit medvetna.

I Sverige har denna kampanj förts på många olika plan. Angreppen mot existensen  av bortträngda minnen är ett. Om inga trodde de som fick upp minnen senare i livet skulle omfattningen av övergreppen kunna döljas bättre.

En annan var att sprida idén om PAS. Om barn som berättar om övergrepp skulle kunna avfärdas som hjärntvättade av mamman skulle många förövare kunna få behålla kontrollen över sina barn.

Med hjälp av teorier om "satanistpanik", och "moralpanik", kunde de som berättad om organiserade och "rituella" övergrepp diskrediteras.

Ett annat plan är det juridiska. Genom en rad praxisändringar gjordes det nästan omöjligt att fälla någon i domstol för övergrepp mot barn. Sexuella övergrepp mot barn blev, som Madeleine Leijonhufvud påpekat, i praktiken legaliserat. Det är idag nästan omöjligt att få någon fälld.

Men det var inte nog. För även om många anklagade inte blev dömda var familjerätten skild från vårdnadsrätten. Så nu krävdes det en kampanj för att familjerätten skulle förlora sin självständighet. Om man blev friad i domstol, och det blev nästan alla, skulle man alltid få vårdnad . Dvs.  kontroll över de barn som man var misstänkt för att utnyttja.

Uppdrag Gransknings program och kampanjen som följer  är det senaste i en rad steg för att ta ifrån barn och utsatta för övergrepp den minimala rättssäkerhet de hade.

Den värld som vi kommer att få om backlashen inte hejdas kommer inte att vara värd att leva i. För att vi ska får en värld för människor måste den slås tillbaka.

24 kommentarer:

Anonym sa...

Det skulle vara bra om lögndetektor utvecklades, så sanningen kom fram för det är inte alltid som alla anklagade är skyldiga.

noboytoy sa...

Det finns helt klart en vilja, bland maktmän i samhället, att mörklägga den manliga befolkningens gärningar mot kvinnor och barn.

Det görs, genom att tex skapa föreställningen att mäns sexuella våld och psykiska/fysiska våld mot kvinnor och barn, inte är särskilt vanligt förekommande (förminskning) och till och med genom att skapa föreställningar om att det inte ens existerar (total förnekelse). Ofta görs detta genom att projicera, skjuta över problemet på de som drabbas - offren och framför allt de som försvarar dem. En, i det närmaste hysterisk mans-retorik används i dessa sammanhang:

"Incestpanik", "häxprocesser", "manshat", "satanism", "moralpanik", "sexfientlighet", "skogstokiga", "galna radikalfeminister", "hysteriska soc-tanter" osv, osv.

Då kommer vi till frågan - VARFÖR är det viktigt för maktmän, så väl som vanliga Svensson-män, att mörklägga, förneka och förminska de här allvarliga samhällsproblemen, eller snarare världsproblemen?

Jag tror att det handlar om, som det alltid har gjort i världshistorien, mannens kontroll över kvinnan. Barnen används som vapen, i det manliga kriget mot kvinnan.

Utan kvinnan, är ju mannen ingen "man", hela den skapade "manligheten" avslöjas som den sociala vanföreställningen den är och den kan inte överleva utan kvinnor. Med andra ord, kan man inte riskera att låta kvinnor veta vad som pågår i kulisserna, då det finns risk för att kvinnor en dag kommer att både revoltera mot män och tacka nej till manligt sällskap för gott. Var skulle män landa då? I ingenmansland.

noboytoy sa...

Mycket bra skrivet och mycket viktig information, Erik! Glömde säga det;)

Erik Rodenborg sa...

NBT 1
Intressanta synpunkter. Det finns en del reflektioner jag skulle kunna komma med, men är just nu för stressad för att tänka igenom hur och vad. :-)

NBT 2
Tack!

Anonym sa...

Se på Aftonbladets artikel om Afganistan.där kvinnor är som slavar.

Att de är som slavar beror på att gillandenivån mellan kvinnor och män där är mycket låg. Att sänka gillandenivån är en dålig ide för både kvinnor och män.

Det är så enkelt.

Erik Rodenborg sa...

Anonym 3.17

Dina resonemang om "gillandenivåer" är lika obegripliga här som i kommentarsfältet på MA:s blogg. Som "förklaring" till förtrycket av kvinnor i Afghanistan är det dessutom, för att uttrycka det milt, förenklat, eller, för att tala klarspråk, bisarrt.

Erik Rodenborg sa...

NBT

"...då det finns risk för att kvinnor en dag kommer att både revoltera mot män och tacka nej till manligt sällskap för gott"

Jag håller med om mycket du skriver här, men här ställer jag mig undrande över vad du menar. Det är inte konstigt att enskilda kvinnor eller grupper av kvinnor kan "tacka nej till manligt sällskap för gott". Om du menar det är det helt förståeligt. Sådant händer och kan dessutom ofta vara välmotiverat.

Däremot är det snudd på otänkbart att det någonsin skulle kunna gälla alla kvinnor. Ett sådant samhälle är nästan omöjligt att föreställa sig, och när jag försöker göra det måste jag medge att det mer liknar en dystopi än en utopi.

noboytoy sa...

Erik:
"snudd på otänkbart att det någonsin skulle kunna gälla alla kvinnor"

Jag var kanske lite otydlig men jag syftar främst på "familjerna", boendet. Om kvinnor skulle tacka nej till att leva tillsammans med män - vad blir det av män då? Utan "familjer" där kvinnor och barn ingår?

Det är ingen otänkbar situation. Det boendet som vi har idag är ett ganska nytt påfund, dvs kvinna-man-gemensamma barn. Boendet och synen på "familjen" är alltså föränderligt. Det ser vi ju i vår historia.

Erik Rodenborg sa...

NBT

Ja, det har funnits samhällen där kvinnor bott utan män, eller i alla fall utan "sina egna" män.

På Kunskapskanalen sändes för kanske ett halvår sedan ett program om en matrilinjär kultur i Kina där kvinnoras män endast var med kvinnorna som besökare på natten. På dagen gick de tillbaks hem.

Så hade det varit så länge man vet, troligen i årtusenden. Men i och med att Kina öppnat sig för kapitalismen hotades detta av de kommersiella amerikaniserade ideal som numera sprids.

Tyvärr var programmet ganska knapphändigt. Jag misstänker att dessa kvinnor bodde i omedelbar närhet till inte endast sina mödrar utan även sina bröder och morbröder. Men eftersom jag inte vet mer är det bara mina spekulationer.

Detta system är ovanligt och för sig - i de flesta matrilinjära samhällen bor kvinnor med sina män. Men de kan skilja sig när som helst och få med sig barnen...

noboytoy sa...

Erik:
Fler och fler kvinnor, kanske mest tydligt i USA än så länge, väljer att leva utan män i sina hem. Jag tror att detta skapar lite panik i mans-leden och att det är därför vi ser backlashen över hela världen nu, på alla möjliga sätt.

För vad är mannen om han inte får bo ihop med kvinnor och barn? Vad blir hans uppgift i världen då?

Om fadersrätten tas ifrån honom, om möjligheten till regelbundet sex med kvinnor tas ifrån honom, om han måste klara skötseln av sig själv och sitt hem på egen hand? Om familjen, som den är skapad idag, tas ifrån mannen - vad blir kvar av den där socialt skapade "manligheten" som är beroende av kvinnor för att ens existera? Inte mycket, och jag tror att det är orsaken till att mannen alltid har haft kontrollbehov över kvinnan.

Jag vet inte hur mycket man kan lita på historiebeskrivningen men jag vet att det i alla fall var mycket, mycket länge sedan (om någonsin), kvinnor gavs helt fria val, opåverkade av manliga sociala normer, manligt tvång/våld och manlig lagstiftning, att välja själva hur de vill leva sina liv.noboytoy sa...

"Jag misstänker att dessa kvinnor bodde i omedelbar närhet till inte endast sina mödrar utan även sina bröder och morbröder."

Vad fick dig att misstänka det?

I vilka delar av världen har matrilinjära samhällen existerat, som är bekräftat?

Erik Rodenborg sa...

NBT 23.08

"...jag tror att det är orsaken till att mannen alltid har haft kontrollbehov över kvinnan"... " jag vet att det i alla fall var mycket, mycket länge sedan (om någonsin), kvinnor gavs"...

Vad du ser ut att säga här är att kvinnoförtrycket (och mannens förtryckande roll) alltid har funnit. Åtminstone öppnar du för den möjligheten.

Om det är så står vi inför problemet med att vi har 49 procent av befolkningen som så att säga i praktiken oreformerbar, som alltid har förtryckt de övriga 51 procenten. Dessutom är det dessa 49 procent som idag har den mesta såväl ekonomiska som politiska och militära makten.

I så fall kan man fråga sig om en förändring alls är möjlig?

Själv anser jag att den manliga dominansen uppstod relativt sent i mänsklighetens historia. De första patriarkaten ser ut att ha uppstått kanske mellan 5000 och 4000 f.kr. Innan dess levde kvinnor och män tillsammans i hundratusentals år (miljoner om man räknar de människoarter som kom före Homo Sapiens) utan kvinnoförtryck.

Därmed säger jag inte att dessa samhällen var utopier, men det antyder att männen än gång haft en annan roll. Därför kan man tänka sig samhällen även i framtiden där männen kommer att ha en annan roll än idag.

Erik Rodenborg sa...

NBT 23.21

"Vad fick dig att misstänka det?

I vilka delar av världen har matrilinjära samhällen existerat, som är bekräftat?"

Det som får mig att misstänka det är att i matrilinjära samhällen har vi i stort sett alltid ett system där det finns en typ av relationer inom den matrilinjära släktskapsgruppen som binder ihop både kvinnliga och manliga släktingar på moderssidan och skapar nära band mellan dem. Relationen mellan mor och morbror är där starkare än relationen mellan hustru och man.

Morbrodern har oftast en mycket viktig roll i barnens uppfostran, medan fadern har det i en mycket mindre grad.

I många matrilinjära samhällen organiseras bosättningar så att släktingarna på moderns sida bor i nära anknytning till varandra.

Matrilinjära samhällen finns dokumenterade på många håll i Asien, Afrika och Amerika. Det finns hundratals dokumenterade exempel. Från Europa finns det så vitt jag minns inga helt dokumenterade exempel, men om man går till tidiga historiska källor och arkeologiskt material finns det starka belägg för att det tidigare i hög grad fanns även i vår världsdel.

noboytoy sa...

"Alltid har haft kontrollbehov över kvinnan" var en överdrift från min sida. "Under en mycket, mycket lång tid" menar jag.

"Dessutom är det dessa 49 procent som idag har den mesta såväl ekonomiska som politiska och militära makten."

Ja, männen har ju skaffat sig ett rejält försprång och makt på så sätt, vilket förstås gör det hela mycket svårare men det bygger på det ekonomiska system som vi har idag. Det är föränderligt.

"I så fall kan man fråga sig om en förändring alls är möjlig?"

Ingenting är omöjligt;)

"antyder att männen än gång haft en annan roll. Därför kan man tänka sig samhällen även i framtiden där männen kommer att ha en annan roll än idag."

Jag instämmer men jag tror att det skrämmer män idag, när de funderar över vad mannens roll kommer att bli i det framtida samhället. Därav motståndet till förändring - mycket av den socialt skapade "manligheten" som vi ser i dag kommer att försvinna och förhoppningsvis med den - mansdiktaturen i världen.

"Från Europa finns det så vitt jag minns inga helt dokumenterade exempel"

Har bara läst om den gamla "trädgårdskulturen" i det gamla Europa. Tror du att de existerade?

Vet man någonting om befolkningsstatistiken från de matrilinjära samhällena? Var könsfördelningen 51/49, som nu?


Anonym sa...

Det finns tre pågående situationer i västvärlden:

- Kvinnors gillandenivå sänks.

- Kvinnor vill leva i bra ekonomi.

- Kvinnor vill ha beundran från män och beundra män.

Kombinerat så leder det till att det blir kortare förhållanden mellan män och kvinnor.

Det man kan påverka är gillandenivån men det finns ganska starka krafter inom media som har som mål att sänka den.

Jag har också sett en del tecken på att det också finns krafter som försöker få upp gillandenivån hos kvinnor en aning.

Men media gillar ha dessa konflikter så vi kommer få se båda sidorna.

Det är inte så bisart eller konstigt om du tänker efter lite.

Vilka uträkningar männen i Afanistan gör bygger en del på Koranen och en del på att ska själva vara bäst och dylikt.

Men resultatet blir att de inte gillar kvinnor speciellt mycket utan använder dem som slavar.

Erik Rodenborg sa...

NBT

"Ja, männen har ju skaffat sig ett rejält försprång och makt på så sätt, vilket förstås gör det hela mycket svårare men det bygger på det ekonomiska system som vi har idag. Det är föränderligt"

Men om det ska förändras måste nog en ganska så stor grupp män vare med om att vilja förändra det. Det kan knappast ske mot det aktiva motståndet hos den överväldigande majoriteten av män.

Det fanns en "trädgårdskultur" i Europa före patriarkatet vars främsta ekonomiska bas var hackjordbruk. Nu vet jag inte om det är denna du menar, men den har ju bevisligen existerat. Att den var matrilinjär går inte att hundraprocentigt bevisa men alla arkeologiska belägg på frånvaron av militarisering, närvaron av en kvinnodominerad kult, och social jämlikhet, tyder starkt på det. Det finns inga patriarkat i världen som har sett ut på det viset.

Jag känner inte till befolkningsstatistik från matrilinjära samhällen idag. Skulle vara intressant att ta del av.

noboytoy sa...

"måste nog en ganska så stor grupp män vare med om att vilja förändra det."

Jag ser det inte som en absolut nödvändighet att få med män "på tåget". Män är dessutom en minoritet av världens befolkning och om jag har rätt siffror i huvudet, är det bara cirka 1% av befolkningen som äger majoriteten av jordens tillgångar.

Ja, det hade varit intressant att veta om det i de matrilinjära samhällena fanns en jämn könsfördelning eller om kvinnor var i majoritet. Kan ju ha varit avgörande, menar jag?

Erik Rodenborg sa...

Anonym 9.26

I din världsbild flyter gillandenivåer omkring i någon sorts tomrum och du ställer aldrig frågan VAD som får en grupp människor att gille eller ogilla en annan.

Du skriver: "Det man kan påverka är gillandenivån". Hur då? Genom tankekontroll?

Du har en ovanlig konstig form av idealistisk historiesyn.

Erik Rodenborg sa...

NBT

Män är en minoritet - på 49 procent. Det bör nog i praktiken ses som hälften. Kvinnor blir äldre än män, och därför består en stor del av överskottet av kvinnor av mycket gamla människor, som kanske inte orkar att aktivt kämpa för ett annat ekonomiskt system.

Eftersom de ekonomiska, politiska och militära makthierarkierna kontrolleras av män krävs det en oerhörd mobilisering av stora delar av befolkningen för att ändra på detta. Det räcker inte att vinna ett val med 51 procent av rösterna.

Nu är jag inte så pessimistisk till tanken att män kan arbeta emot det nuvarande ekonomiska systemet. Den stora majoriteten av män gynnas inte av det.

Det gäller hos oss, men det gäller i än högre grad i länderna i tredje världen, där stora grupper av kvinnor OCH MÄN lever i ren misär.

Jag tror visst att det ekonomiska systemet vi har kan kastas över ända. Men det krävs en social revolution där stora grupper av båda könen deltar.

noboytoy sa...

Erik:
"Män är en minoritet - på 49 procent."

Jo, så är det förstås men jag räknar kvinnor ihop med barnen och då blir kvinnor tillsammans med barnen, en klar majoritet av befolkningen.

"Det bör nog o i praktiken ses som hälften Kvinnor blir äldre än män, och därför består en stor del av överskottet av kvinnor av mycket gamla människor, som kanske inte orkar att aktivt kämpa för ett annat ekonomiskt system."

Jag funderar över hur befolkningen hade sett ut, om kvinnor hade varit jämställda och självständiga individer i världen. Vi vet att dåliga ekonomiska förutsättningar och fattigdom leder till ohälsa, vilket leder till tidig död - jordens fattigaste är kvinnor. 160 milj flickor/kvinnor "saknas" dessutom i världen, bla pga selektiva aborter. Hur många kvinnor skulle egentligen ha funnits på jorden? Därav min fråga om könsfördelningen i de matrilinjära samhällena.

"Nu är jag inte så pessimistisk till tanken att män kan arbeta emot det nuvarande ekonomiska systemet. Den stora majoriteten av män gynnas inte av det."

Problemet blir ju i så fall bara att se till, att inte bara män gynnas även i det nya ekonomiska systemet.

"Jag tror visst att det ekonomiska systemet vi har kan kastas över ända. Men det krävs en social revolution där stora grupper av båda könen deltar."

Det kan också komma av sig självt, kollapsa helt enkelt. Jag ser inte nödvändigheten för män att delta i en ev social revolution, heller.

noboytoy sa...

"Det man kan påverka är gillandenivån men det finns ganska starka krafter inom media som har som mål att sänka den."

Anonyms kommentar visar ju på det som jag var inne på från början. Man vill öka kvinnors "gillandenivå" gentemot män, inte genom att ta tag i de manliga "problemen" i världen som drabbar kvinnor pga män, utan helt enkelt genom att dölja dem så gott det går.

Erik Rodenborg sa...

NBT

När det gäller de förpatriarkala samhällena i Europa måste jag göra dig besviken. Männen levde i snitt längre än kvinnorna. Det visar i alla fall osteologiska undersökningar av gravar.

Det gäller knappast matrilinjära samhällen idag. När det gäller kulturerna i "Gamla Europa" så är det kanske inte så konstigt, Det fanns inga krig som männen kunde dö av, kvinnornas arbete var samhällets ekonomiska bas, och kvinnor dog i samband med förlossningar,

"Problemet blir ju i så fall bara att se till, att inte bara män gynnas även i det nya ekonomiska systemet."

Instämmer.

"Det kan också komma av sig självt, kollapsa helt enkelt. Jag ser inte nödvändigheten för män att delta i en ev social revolution, heller."

Instämmer ABSOLUT INTE. Om vi ska vänta på att det ska kollapsa av sig självt kommer det inte endast att bli en lång period av en misär utan like, utan även troligen en ekologisk katastrof och en galopperande global uppvärmning som kommer att ta död på mänskligheten.

Förresten - när du så okomplicerat talar om kvinnor som majoritet glömmer du ju personer som Ingrid Carlqvist, Maria Abrahamsson, Condoleeza Rice etc. etc. "Daddys girls" existerar som bekant.

Och när det gäller det ekonomiska systemet så är det ju så att överklassens kvinnor också gynnas av det - rent ekonomiskt. De kommer inte att bli så lätta att vinna i första taget.

Det finns andra motsättningar i världen än de mellan kvinnorna och patriarkatet. Jag tror att om man inte ser det så kommer ens strategiska idéer om hur man kan uppnå en förändring att hamna fel

noboytoy sa...

Erik:
Du menar alltså att det kan ha varit tvärtom mot idag, i de matrilinjära samhällena, dvs att män var i majoritet?

"Instämmer ABSOLUT INTE. Om vi ska vänta på att det ska kollapsa av sig självt.."

Det handlar kanske inte om att "vänta" - många ekonomiska experter i världen menar att det är oundvikligt, dvs en fråga om "när" - inte "om". Samt att man förstås redan nu, gör vad man kan, för att rädda det kanske ofrånkomligt sjunkande skeppet.

"en lång period av en misär utan like, utan även troligen en ekologisk katastrof och en galopperande global uppvärmning som kommer att ta död på mänskligheten."

Instämmer i att det i så fall skulle leda till misär men någon död för hela mänskligheten tror jag inte på. Däremot är det nog inte omöjligt att det kan leda till visst blodbad.

"Och när det gäller det ekonomiska systemet så är det ju så att överklassens kvinnor också gynnas av det - rent ekonomiskt"

"Överklasskvinnorna" är en liten, liten minoritet av det totala antalet kvinnor på jorden.

Men nu kom vi ifrån ämnet lite;)
Ingen vet och den som lever får se.

Erik Rodenborg sa...

NBT
Jag vet inte om män var i majoritet i de tidiga europeiska samhällena men det går ju att tolka det osteologiska materialet på det sättet.

Annars kan vi ju vara överens om att vi inte är överens i just den fråga vi diskuterat i de senaste kommentarerna. :-)

Efterson de som läser denna tråd torde vara på det klara över de viktigaste argumenten på båda sidor avslutar jag här.