onsdag 27 mars 2013

Med Pinochet som ledstjärna?

"Det svenska skolsystemet är i ett avseende närmast unikt och extremt i ett internationellt perspektiv. Med undantag av ett system som introducerades i Chile under general Pinochets styre, finns inget annat allmänt finansierat skolväsende som tillåter att skolor drivs av privatägda vinstdrivande bolag. En engelsk forskare betecknade under symposiet det svenska systemet som ”till höger om högern” och ur brittisk synvinkel så radikalt att det inte ens diskuterades under Margaret Thatchers tid som premiärminister."

!2 ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien i ett inlägg om Sveriges skolpolitik på SvD Brännpunkt idag.

1 kommentar:

Verutschkow sa...

Pinochet duger bra som symbol för ondskan för den som var i tonåren när kuppen i Chile skedde. Mycket bättre som sådan än Hitler, som det ju idag går bra att skämta med.

Kan f ö notera att SvD INTE i någon av dagens ledare uttalar sig i den här frågan. Kan ju vara lite svårt att argumentera emot ett antal professorer.