måndag 6 augusti 2018

Kort om den bisarra SD-filmen

Jag har nu plågat mig igenom Sverigedemokaternas film om socialdemokratin. Det är väl en av de mest bisarra filmer jag någonsin har sett.

Mycket har tagits upp i media, jag vill här bara påpeka några saker, för att sedan gå in på den del som kanske är den fräckaste lögnen i filmen.

Filmen tar upp en rad rasistiska och antisemitiska ställningstaganden från socialdemokratiska debattörer och media under första hälften av 1900-talet utan att nämna att det är precis lika lätt att hitta liknande saker under samma period från alla andra partier, med undantag för kommunistpartiet (det går om man letar MYCKET länge att hitta ett fåtal  liknande saker även från dem, men då får man som sagt leta mycket längre). Vi levde i en period där rasistiska föreställningar var mycket spridda och genomsyrade hela samhället.

Man tar upp regeringens eftergifter till tyskarna under andra världskriget - utan att nämna att det då inte var en socialdemokratisk regering - utan en samlingsregering, där alla riksdagspartier utom kommunisterna ingick.

Man tar upp otäcka exempel på hur psykiskt sjuka och funktionsnedsatta behandlades på femtiotalet. Det var i sanning otäckt, men det var inte en partiskiljande fråga. Och när de otäcka så kallade tandexperimenten pågick satt Bondeförbundet (numera Centerpartiet) med i regeringen.

Det finns många fler exempel på ohederlighet - men jag tänker nu ta upp det kanske grövsta. Något som dessutom inte kan vara något annat än en helt medveten lögn.

Under stora delar av filmen citeras pronazistiska och antisemitiska uttalanden från Aftonbladet. Det sägs aldrig explicit att det var en socialdemokratisk tidning, men det ges medvetet intrycket att den var det då - liksom idag.

Att Aftonbladet inte var en socialdemokratisk tidning under 30- och 40-tal visste jag faktiskt redan som tioåring. Kan det verkligen vara så att producenterna av SD-filmen var så bottenlöst okunniga så att de inte visste det? Nej, det kan det inte.

De har nämligen mycket systematiskt gått igenom just Aftonbladet för att leta efter just pronazistiska och antisemitiska uttalanden. De har inte använt sig av andrahandskällor - de har till exempel också fotokopierat många av de AB-artiklar de citerar. Bland annat ledare.

Därför kan de helt enkelt inte missat att Aftonbladet då var en borgerlig tidning, och likväl hårt antisocialistisk - och anti-socialdemokratisk. Den angrep socialdemokratin sida upp och sida ned.

Den ägdes av storkapitalisten Torsten Kreuger, vilket märkligt nog nämns på ett ställe i filmen. Den förblev anti-socialdemokratisk och borgerlig tills den (tillsammans med Stockholms-Tidningen) köptes av LO 1956.

Någon har jämfört filmmakarna med Joseph Goebbels. Det är en rimlig jämförelse. Men Goebbels propagandaministerium var faktiskt medvetet om att deras lögner inte fick vara av den karaktären att de skulle kunna genomskådas OMEDELBART.

Den medvetenheten verkar saknas hos SD.s filmmakare.

Inga kommentarer: