fredag 14 augusti 2015

Ett klargörande

Bara för att klarlägga mer principiellt hur jag ser på de "socialistiska" samhällen som existerat  - vare sig det handlar om Sovjet, DDR, Kina eller Kuba.

Jag är för planekonomi och mot partidiktatur. Jag är för jämlikhet, och mot existensen av privilegierade skikt, i synnerhet sådana som monopoliserar den politiska makten.

Jag är för att försvara planekonomin, eller vad som finns kvar av den, i "socialistiska" länder, men inte för att försvara bristen på demokratiska rättigheter....

Av de "socialistiska" länder som funnits är det enda som jag har en entydigt positiv hållning till det tidigaste Sovjet, före den stalinistiska mardrömmen. Om man tar de som funnits senare är väl Kuba det som jag varit mest positivt till.

Och sedan fanns det förstås ett mardrömsland som kallades för "socialistiskt" men som saknade varje försonande drag, och där det inte gick att försvara någonting alls, inte ens "planekonomin". Nämligen Pol Pots Kambodja. Det var förmodligen en av de värsta regimer som någonsin existerat, även om man jämför med oerhört brutala högerdiktaturer...

Inga kommentarer: