torsdag 19 mars 2015

Kullamannen om fredsbevarande spioneri

Jag har tidigare skrivit om TV-serien Kullamannen från 1967, som för övrigt till stor del hade samma skådespelare som Kråkguldet från 1969, som jag skrev om för några dagar sedan.

Men det finns en sak som jag inte sett uppmärksammas med den förstnämnda serien.

Det var ju en spionthriller för äldre barn och ungdomar. Spionthrillers var ju vanliga under kalla kriget, men det var något väldigt speciellt med Kullamannen.

För om man tittar på handlingen var det spionerna som var hjältarna, medan de som bekämpade dem var skurkar.

Spionerna, med den mystiske Dr Miller i spetsen, hade som uppgift att avslöja militära hemligheter hos en icke nämnd stormakt. Denna stormakt sades ligga före de andra i miltärteknologi.

Detta berättade Dr Miller själv för de fyra barn som var seriens hjältar. Och det var enligt honom när en sida var ensam om vapenteknologin som det var en verklig fara för världsfreden.

Spioneriet var fredsbefrämjande. De som motarbetade det var alltså en fara för världsfreden.

Det var kanske en händelse som såg ut som en tanke att jag när jag såg serien vid gränsen mellan 12 och 13 års ålder jag hela tiden uppfattade det som att den sympatiske Dr Miller arbetade för Sovjet. Det avspeglade i och för sig främst att jag innerst inne, åtminstone sedan jag var nio år, känslomässigt sympatiserade med Sovjet i det kalla kriget....

Men, å andra sidan, var det ju också så att det de facto var USA som låg först i militärteknologi. Även om jag inte kanske visste det, visste jag ju att de som främst sades stå för spionfaran var otäcka ryssar.

Men serien vände på allt. Det var alltså spionerna som bevarade freden, som var the "good guys". Det var de som bekämpade spioneri och färsökte hjälpa stormakter att bevara militära hemligheter, som var avgrundslika och grymma skurkar.

Det var ju en både tankeväckande och intressant sensmoral...

4 kommentarer:

Verutschkow sa...

"Modesty's independence is evident in The Long Lever strip, originally ... Gerald to rescue a Hungarian scientist, Dr Kossuth, who has been kidnapped by Soviet agents. ... In this sense, Modesty Blaise represents the perfect modern agent – the ..."

"Den försvunne vetenskapsmannen" tror jag det här avsnittet hette och Modesty skall alltså föra en avhoppare in i västs trygga famn. Modesty var ju väldigt mycket väst och slogs bl a för USA mot FNL. Men det hela slutar väl med att vetenskapsmannen blir skjuten av ryssarna (och efterlämnar ett litet barn bakom järnridån).

Hur som helst, Modesty säger också något om att en enskild vetenskapsman hit eller dit inte spelar någon större roll för jämvikten i det kalla kriget. Lite lagom cyniskt sådär samtidigt som hon är väldigt berörd.

Erik Rodenborg sa...

Ja, men de som förespråkar jämvikt i Kullamannen är ju inga cyniker. Tvärtom. Däremot är de som bekämpar spioneriet och motarbetar jämvikten nån sorts råbusar som för tanken till spritsmugglare av Al Capone-typ.

Anonym sa...

Så du menar att det är ok att släppa på allt hemlighetesmakeri för "världsfredens skull"? Borde man i så fall inte kräva detsamma av t ex Rysslan, Iran, Nord-Korea?

Erik Rodenborg sa...

Anonym

Det är en annan diskussion. Vad jag menade var att i ett läge där den ena sidan har ett övertag kan spioneri fylla en fredsbevarande funktion.

Naturligtvis kommer vare sig Nordkorea Ryssland eller USA att slopa på sina militära hemligheter som världen ser ut idag. Minst av allt USA, som är de som mest skulle förlora på detta.