torsdag 18 september 2014

Centerpartiet, Ayn Rand och satanismen

Man kan inte direkt klandra de stora media för att mörka det faktum att Sverigedemokraterna är ett högerextremt parti. Det är en typ av högerextremism som man i dagens klimat med all rätt anser vara legitimt att hänga ut, och avslöja.

Men det är samtidigt lite ensidigt. Det finns idag i grunden två olika typer av extremhöger. Dels den "nationella" - som öppet föraktar invandrare och muslimer och (falskeligen) påstår sig försvara "vanliga" svenskar.

Dels nyliberaler, som inte specifikt föraktar "invandrare" som kategori, utan alla som ligger längst ner i samhällshierarkin, oavsett etnicitet.

Det mest utpräglade nyliberala partiet idag är Centerpartiet. Det leds som bekant av Annie Lööf, som bevisligen i hög grad är inspirerad av "filosofen" Ayn Rand, som hyllade den totala egoismen som ideal och föraktade empati och altruism,

En annan person som också i hög grad bevisligen inspirerades av Ayn Rand var Anton LaVey - som grundade Church of Satan 1966. I själva verket kan man i mångt och mycket se Church of Satans ideologi som Ayn Rand-inspirerad etlitism kombinerat med ("sataniska") ritualer. De senare visserligen av det mer harmlösa slaget, men ändå...

Nu tror jag förstås inte alls att Centerpartiets ledning i hemlighet avslutar sina möten genom att ropa "Hail Satan". Men det behövs ju inte.

Om den så kallade Stureplanscentern lyckas få igenom allt de vill kommer vi ändå att få ett samhälle som om något är lika "sataniskt" som om SD-ledningen skulle få igenom sina idéer1
------------------------------------
TILLÄGG
Mer om hur Annie Lööf påverkats av Ayn Rand kan man läsa i denna artikel i SvD.

7 kommentarer:

Hmm sa...

Liberalismen menar att varje människa har samma rättigheter, oberoende av exempelvis religion, kön, sexuell läggning och etnicitet, samt okränkbara rättigheter oberoende av kollektivets vilja.

Liberaler förespråkar en rättsstat och allas likhet inför lagen. Liberalismen har en humanistisk utgångspunkt.


Liberalism kan dock allmänt sägas vara nära förbundet med individuell frihet, mänskliga rättigheter, jämlikhet, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, demokrati.

I Sverige betecknar sig två riksdagspartier som socialliberala: Folkpartiet och Centerpartiet.

För liberaler är demokratin, med fri och allmän rösträtt viktig – bara en statsmakt som har de styrdas samtycke är rättmätig. Klassiska liberala frågor sedan länge är också religionsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet. Liberaler förespråkar åtskillnad mellan stat och kyrka

Eftersom liberaler ser frihet som grundläggande värde är skillnaden mellan socialliberalism och nyliberalism om man använder en positiv eller strikt negativ frihetsdefinition. Samtidigt är det negativa frihetsbegreppet - frihet från övergrepp och förtryck - centralt för alla liberaler.

Allt ovan är sociallibrlism och libralism, Några nyliberlaer hörs inte av i Sverige.

Men visst, vi är hemska vi liberaler i vilken form vi än må komma.

*himlar med ögonen*

Erik Rodenborg sa...

Hmm

"Några nyliberlaer hörs inte av i Sverige."

Ja, detta ju ger är ju en propagandaversion. I realiteten har Annie Lööf hyllar Ayn Rand som en av seklets största tänkare, och själv i konsekvensen namn bland annat förespråkat plattskatt, en inte speciellt "socialliberal" idé.

Nu har Annie Lööf gradvis tvingats att tona ner sina värsta idéer (om hon idag skulle låta som hon lät innan hon var partiledare skulle C troligen inte hamnat över fyraprocentsgränsen) men det ser jag mest som taktik från hennes sida.

Om man studerar det förlag till centerprogram som snabbt lades på hyllan när man såg hur starka reaktionerna blev kan man konstatera att det ligger mycket långt från vad som brukar kallas "socialliberalism".

Erik Rodenborg sa...

PS. Kolla gärna Wikipedias uppslagsord om Ayn Rand. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand

Där kan man bland annat läsa: "Hon ansåg också att människan bör agera efter sitt rationella egenintresse efter denna objektiva verklighet, och förkastade därmed altruismen som ett moraliskt ideal, som enligt henne stred mot människans natur."

Alltså egoism som ideal.
Vidare:
"Rand tog ställning för kapitalismen i sin bok Kapitalismen: Det okända idealet, där hon skriver att ett alltför stort avvikande från kapitalismen leder till samhällets kollaps. Hon förespråkade i praktiken motsvarande en nattväktarstat."

En nattväktarstat är alltså en stat vars enda funktioner är polisiära och militära, och inte ska driva en välfärdspolitik.

Några exempel på personer som inspirerats av Ayn Rand:
"Hon anses ha påverkat bland annat Storbritanniens tidigare premiärminister Margaret Thatcher, Clarence Thomas(domare vid USA:s högsta domstol), Anton LaVey (grundare av Church of Satan), de republikanska politikerna Paul Ryan ochRand Paul samt Alan Greenspan (ordförande för USA:s centralbank, Federal Reserve 1987-2006). Greenspan tillhörde personligen hennes inre krets, det s.k. "kollektivet", som korrekturläste Atlas Shrugged innan den utgavs 1957, och har hävdat att Rand utövat inflytande över hans syn på etik och ekonomi, vilket fick erfor uppmärksamhet och kritik efter 2007 års recession. På svenska har Ayn Rands böcker tidigare främst utgivits på mindre förlag, däribland Timbro. Centerpartiets ordförande Annie Lööf har rekommenderat Rands "Och världen skälvde" som boktips [vilket har orsakat debatt). "

Läs gärna också denna artikel i SvD. http://www.svd.se/nyheter/valet2014/portratt-annie-loof_3776568.svd
Där kan man bland annat läsa detta citat från Annie Lööf: :
”I somras läste jag Ayn Rands Atlas Shrugged och blev helt betagen. Boken är den absolut i särklass bästa bok jag har läst. Den ryckte med mig, den berörde och den fick tanken att växa.”

Detta om en bok som hyllar egoism, förkastar altruism, och anser att man inte bör hjälpa de svaga!

Annie Lööf pratar numera inte så gärna om sin beundran för Ayn Rand, men hon har inte tagit avstånd från henne.

Gunnar Wall sa...

Det är nästan så man tror att du inte hyser någon större uppskattning för Annie Lööf, Erik. :-)
Det är sällan du daskar till någon av våra inhemska politiker så ordentligt. Men du har en poäng, hon ger intryck av att ha en fanatism som man nästan måste gå till Margaret Thatcher för att hitta motsvarigheter till.
Nu är det väl ingen som tror att Annie Lööf kommer att få en politisk betydelse som kommer i närheten av den Thatcher fick. Men det var ju inte många som trodde att Thatcher skulle gå så särskilt långt under början av hennes politiska bana heller.

Verutschkow sa...

Vem som helst, som på fullt allvar säger sig ha läst tegelstenen "Och jorden skälvde" förtjänar någon form av beröm för att ha tagit sig från första sidan till sista. Om de nu talar sanning vill säga.

F ö tycker jag att det bör heta "jorden skalv". Redan Hemingway uttryckte sig så i en viss bok ...

Erik Rodenborg sa...

På ett forum där detta inlägg uppmärksammats (se http://www.reddit.com/r/sweden/comments/2h4bg3/centerpartiet_ayn_rand_och_satanismen/ )
kan man läsa denna kommentar. 'Det var det enklast avfärdade argument jag någonsin läst.
"A gillar B. C gillar B, därför gillar A C." Fullkomligt fel.'

Kommentatorn missförstår mig helt och hållet. Jag har inte uttalat mig om huruvida Annie Loof "gillar" Anton LaVey eller Church of Satan. Jag bara påpekar att både Lööf och LaVey uppenbarligen varit influerad av en nyliberal filosof som hyllar egoism och föraktar empati.

I detta anmärkningsvärda avseende finns det alltså en likhet mellan Annie Lööf och Church of Satans grundare. Det räcker alldeles utmärkt, det är inte på något sätt nödvändigt att dessutom spekulera över Annie Lööfs personliga uppfattning om Anton LaVey.

Anonym sa...

Shit, du har sannerligen rätt - men diskuterar saker som jag inte ens vill veta.... En sak är säker, man får lite psykopatkänslor av centerledaren...Kramar på dej!