lördag 2 november 2013

Mer om mormonerna

Efter att ha skrivit inlägget om fyra sekter insåg jag att jag vet ganska lite om mormonerna. Så jag började låna det jag fick tag i på närmaste bibliotek.

Dels en bok om mord som begicks i en fundamentalistisk utbrytarsekt från mormonkyrkan. Sådana sekter finns många av, och de är ofta fullkomligt förfärliga.

Dels tre böcker skrivna av mormoner - en ren propagandabok, en mycket tillrättalagd historik och en mer akademisk och alltså mindre tillrättalagd historik.

Men den som jag just nu tycker är mest fascinerande är en bok som från en mer "vanlig" kristen utgångspunkt angriper mormonerna. Nämligen Håkan Arlebrands Drömmen om gudomlighet: en inblick i mormonkyrkans hemligheter (Libris 1989).

Han betonar de delar av mormonernas lära som skiljer dem från den "normala" kristenheten. Det brukar inte mormoner göra - de är oftast mer intresserade av att lyfta fram det som förenar.

Men delar av det Arlebrand tar fram lät riktigt intressant. Enligt honom så anser mormonerna att det finns fler gudar, men att man bara ska dyrka "vår" gud. Detta kallas henoteism, och Arlebrand skriver att det står i strid med Gamla Testamentet. Det lustiga är här att de flesta religionshistoriker inte skulle hålla med honom. Den vanligaste åsikten i den akademiska bibelforskningen - som man lär sig i varje grundkurs i religionshistoria - har åtminstone i Sverige de senaste 40-50 åren just varit att den tidiga israelitiska religionen var henoteistisk. Och att man kan finna spår av detta i GT. De andra gudarna ansågs existera, men man skulle dyrka Jahve.

En annan avvikelse som Arlebrand brännmärker är att mormonerna enligt honom  anser att Gud har en hustru. Vad än Arlebrand säger finns det ju numera arkeologiskt stöd för att detta var den ursprungliga läran i Israel - man har funnit en hebreisk inskription som talar om "Jahve och hans Asera". Asera var ett gammaltestamentligt  namn för en kananeisk gudinna.

Dessutom förebrår Arlebrand mormonerna för att de anser att Gud inte skapade världen från intet, utan från ett tidigare existerande kaos. Även här finns det numera många religionshistoriker (liksom för övrigt också plasmakosmologen Eric J Lerner!) som menar att detta är en rimlig tolkning av skapelseberättelsen i Första Mosebok.

Slutligen är Arlebrand  lite uppbragt över att mormonerna enligt honom anser att Gud inte är allsmäktig. Men det är ju logiskt om men anser att det finns flera gudar, och att materien finns oberoende av Gud.  Enligt Arlebrand menar mormonerna att detta är en lösning på frågan om varför ondskan tillåts existera. Eftersom Gud inte är allsmäktig kan han ju inte på ett enkelt sätt besegra all ondska. Arlebrand tycket inte alls om detta. men själv tycker jag nog att det ter sig mer logiskt än den traditionella kristna synen.

Missförstå mig inte - jag har inga sympatier för någon patriarkal kyrka - så inte heller mormonerna.... Men de verkar ju en gång i tiden ha ställt en hel del intressanta frågor.

Men varför är jag så intresserad av just mormonerna? Kanske för att jag bodde i Gubbängen när mormonkyrkan byggdes där. Jag bodde bara ett kvarter från platsen där kyrkan byggdes, och jag följde byggnadsarbetet från det att man började gräva till dess att kyrkan stod klar 1961. Då var jag sex år.

8 kommentarer:

Tidlösa sa...

Nja, det är en kyrka. Templet ligger i Västerhaninge. ;-)

D. Michael Quinn har skrivit den definitiva, ultimata studien om varifrån Joseph Smith *egentligen* fick sina åsikter, "Early Mormonism and the Magic World View". Han påvisar i detalj att Joseph Smith var påverkad av ockulta källor! Det är alltså *därför* mormonerna ställer så intressanta frågor. Deras profet var påverkad av hermetism, kabbala, rituell magi och frimureri.

Quinn blev givetvis utesluten från mormonkyrkan för sina avslöjanden. Synd att mormonerna är så förfärligt konservativa och dessutom tenderar att blåneka till det ockulta arvet, jag menar, hade de varit mer öppna (som teosoferna) hade det kunnat bli en rätt så intressant dialog...

Tidlösa sa...

Du verkar förresten ha läst samma böcker som jag gjorde för ett antal år sedan, att döma av beskrivningarna. ;-)

Erik Rodenborg sa...

En av de böcker jag läste var "The mormon experience: a history of the latter-day saints", av Leonard J Arrington och David Bitton. De är båda mormoner, men alltså akademiker och dessutom anmärkningsvärt "politiskt korrekta" - exempelvis är de uppenbart pro-feministiska.

De säger i förordet till den nya upplagan att boken vare sig "godkändes" eller fördömdes officiellt av mormonkyrkan. De säger också att de fått reda på att en del människor konverterade efter att ha läst boken!

Tidlösa sa...

Arrington verkar ha kombinerat lojalitet till kyrkan och dess doktriner med ett slags akademisk objektivitet.

Quinn gjorde det inte, och var dessutom öppet homosexuell. Det var därför de slängde ut Quinn, men behöll Arrington.

Hade mormonerna varit mer öppna, hade folk antagligen konverterat även efter att ha läst Quinns bok! Fast de kanske inte vill ha en massa esoteriska nyhedniska kabbalist-gnostiker som hang-arounds, ha ha?

Erik Rodenborg sa...

Tidlösa 10.32

Jag ändrar texten om kyrkan i Gubbängen.

Erik Rodenborg sa...

Oavsett var Smith fick allt ifrån borde mormonerna med viss triumf kunna konstatera att centrala åsikter som då förkastades som sentida dumheter (henoteism, Guds fru, skapelse från redan existerande materia istället för ingenting) numera av många forskare anses ha varit en del av den äldre israelitiska läran...

Erik Rodenborg sa...

Och förlåt, Arringtons medförfattare hette DAVIS Bitton, och inget annat.

Tidlösa sa...

Jo, det gör de nog också. Tydligen är mormonerna intresserade av någon som heter Margaret Barker. Se Wikipedia! Hon är inte mormon, utan metodist, och låter dessutom feministisk. Hennes teologi går dock ut på att Israels gamla religion var "hednisk" (mitt begrepp), och på många punkter liknade den senare kristendomen. Jag har sett en mormonsk hemsida, som verkarde officiös, och som uttryckte stort intresse för Barkers idéer. Hade Barker varit ockult eller öppet bibelkritisk, hade de nog inte kunnat uttrycka intresse på samma sätt.

Hennes främsta bok heter "The Great Angel". Rätt intressant.

Ett annat försök att knyta ihop mormonism med modern religionshistoria är "When souls have wings" av en viss Terry Givens. Jag har inte läst den, men den handlar om själarnas pre-existens, och försöker påvisa att detta länge var en accepterad föreställning i västerlandet.