torsdag 21 november 2013

Att censurera är ofta dumt...

... att censurera vad man själv skrivit är ännu dummare. För det mesta.

Därför har jag lagt tillbaka det inlägg jag skrev om mormonerna den 2 november. Så kan ni också läsa Tidlösas välinformerade kommentarer.

Jag återkommer nog med något om mormonkyrkans tidiga historia. Inte för att på något sätt idealisera deras extremt patriarkala ideologi, eller deras rasteorier, utan för att visa på hur deras tidiga ekonomiska praktik på ett fundamentalt sätt skiljde sig från dagens mormonkyrkas prokapitalistiska teori och praktik.

Det är ett intressant ämne, och man kan ju analysera utan att på något sätt idealisera.

1 kommentar:

Tidlösa sa...

Tack så mycket. :-)