tisdag 11 september 2012

CESNUR och Massimo Introvigne

/Artikel jag skrev för Föreningen Rädda Individen (FRI) för lite mindre än tio år sedan. Direktkopierad från FRI:s webbsida, men jag har gjort några språkliga och typografiska ändringar./

– Hur en akademisk respekterad organisation för studier av "nya religiösa rörelser" har sina rötter i katolsk extremhöger.
Av Erik Rodenborg
Erik RodenborgUnder de senaste årtiondena har vi fått uppleva att de flesta akademiker som studerar "nya religiösa rörelser" istället för att kritiskt analysera dem, i praktiken har agerat som deras försvarsadvokater. Anledningarna till att det blivit så är förmodligen komplexa. Men en del i bakgrunden till detta är organiserandet av nätverk för sektpositiva akademiker.

Det mest kända av dessa är italienska CESNUR ("Centro studi delle nuove religioni", dvs Centrum för studiet av nya religioner). Det grundades 1988 av sociologen Massimo Introvigne. Det anses vara mycket respektabelt och tidningar hänvisar ibland till det när de ska redogöra för "vetenskapens syn" på religiösa sekter. Det är förebilden för den svenska gruppen FINYAR (Föreningen för forskning och information om nya religiösa rörelser).

Adressen http://www.kelebekler.com/cesnur/eng.htm går till en hemsida benämnd "CESNUR critical page". Där finner man en oerhörd mängd information om CESNUR och framförallt om Introvigne, dess grundare. Introvigne har aldrig kunnat förneka de fakta som läggs fram här, annat än genom svepande, undanglidande kommentarer.

Massimo Introvigne är, förutom att vara grundare av CESNUR, medlem av den katolska extremhögerorganisationen Alleanza Cattolica. Före 1985 var han inte positiv till några sekter, förutom den han själv var medlem i. Han gav till exempel ut en mycket kritisk bok om Jehovas Vittnen där han beskrev denna organisation som totalitär. Hans källor var framförallt avhoppare. Man kan fråga sig vad som förändrades 1985. Svaret ligger i konflikten mellan Alleanza Cattolicas brasilianska moderorganisation TFP (Tradition, Familj, Egendom) och den katolska kyrkan i Brasilien.

TFP är en högerextrem katolsk organisation som driver en hård kamp mot de fattigas krav. Ett av dess främsta syften är att försvara godsägarna och bekämpa jordreformer. Den beskriver fattiga som kämpar för sin rätt som ogudaktiga och dåliga människor. TFP kallar sig själv stolt för "kontrarevolutionär".

Förutom sin politiska agenda är organisationen känd för sin extrema variant av Mariakult. Den hävdar att jungfru Maria en dag ska ta över den politiska ledningen i världen och krossa kommunismen. Inte nog med det – i hymner som sprids i organisationen hyllas sektgrundarens moder Lucilla som en modern motsvarighet till Maria, och i dessa hymner uppmanas hon, liksom Maria i katolska hymner, att be för oss.

Det här ledde till en konflikt med katolska kyrkan lokalt, och brasilianska biskopar började angripa TFP för att vara en kättersk sekt. Då ändrade TFP och Alleanza Cattolica sin inställning till sekter. Från och med 1985 började man publicera texter mot den s k antikultrörelsen där denna beskrivs som en marxistisk-freudiansk konspiration mot de sanna kristna. (FRI har också beskrivits som en antikultrörelse!)  Antikultrörelsen blev den stora fienden, och Introvigne följde med i den nya linjen. Han grundade CESNUR, vilket han hyllats för i Alleanza Cattolicas tidning. 
förebilden för den svenska gruppen FINYAR

Detta CESNUR är numera beryktat för sin konsekvent välvilliga inställning till i stort sett alla sekter de studerar, och för sin fientlighet mot avhoppare och antikultrörelser. Det är lite märkligt att se Introvigne, denne föregivet devote katolik, och akademiskt hyllade "forskare", numera nära samarbeta med anhängare till ockultisten Aleister Crowley, skriva välvilliga beskrivningar av satanistiska ritualer, och till och med bli ordförande i ett sällskap med namnet "International Transsylvanian Society of Dracula". Men grunden till denna metamorfos var hans koppling till den brasilianska extremhögergrupp, som i sitt försvar för de rika och i sin kult av sin grundare och dennes moder var beredd att ingå de märkligaste allianser. 

9 kommentarer:

Tidlösa sa...

TFP är en extremt obehaglig och närmast bisarr grupp. Jag har läst en del a deras material, däribland boken ”Nobility and Analogous Traditional Elites”. Boken är en hyllning till den gamla aristokratin, både bördsadeln i Europa, kolonialisterna i Brasilien och sydstaternas plantageägare. Den innehåller en mängd fina porträtt och fotografier av förnäma människor, deras slott och herrgårdar, o.s.v. Boken ger ett närmast absurt intryck.

Det speciella med TFP är just den väldigt explicita identifikationen med överklassen, och då inte vilken överklass som helst, utan den traditionella aristokratin. TFP:s ideal verkar vara kolonialtidens Brasilien, då storgodsägare var helt socialt dominerande och alla andra höll sig på mattan. De skriver uttryckligen att det inte bör vara möjligt att byta klass, annat än i rena undantagsfall – i praktiken ett kastsamhälle. Samtidigt betonar TFP att aristokratin bör vara väldigt ”nådig” och ”graciös”. De hyllar en adelsman vars namn jag glömt som under ett krig på 1600-talet benådade fiendens besegrade soldater, eftersom dessa kämpat så tappert. De brukar ständigt tjata om att Brasiliens kejsare på 1890-talet avskaffade slaveriet, vilket var en oerhört nådig handling, o.s.v.

Överklass-inriktningen märks även på annat sätt. Att katolska kyrkans påvar länge tillhört ”den svarta adeln” i Italien anses vara helt oproblematiskt. Jesus och Maria var inte heller underklass. De härstammade ju från kung David. De var alltså kungliga, blåblodiga!

TFP finns även i USA, men har uppenbara problem med att infoga det amerikanska samhället i sitt pro-aristokratiska schema. I den här boken löser man problemet genom att betona sydstaterna och federalisterna, men framför allt hyllar man den amerikanska armén, särskilt elitförbanden. ”Varje samhälle behöver en elit” förkunnar en bildtext till en romantiserad bild av amerikanska soldater som hissar flaggan.

I en annan bok, vars namn jag glömt, hyllar TFP en svart slav från Haiti som levde i USA på 1700-talet. Istället för att bekämpa slaveriet var han sina ägare lydig, bad ständigt till Gud, och blev givetvis befriad på sin ålders höst av sina nådiga ägare. TFP har t.o.m. haft en kampanj för att den här slaven skall bli upphöjd till katolskt helgon! Det framgår av boken att detta var en privilegierad ”husslav”, i själva verket en perukmakare åt den lokala överklassen…

På sin amerikanska hemsida gör TFP allt för att framstå som goda, konservativa katoliker. Då är det ju rätt så anmärkningsvärt att deras ledare i Italien försvarar satanister och andra skumma sekter!

Tidlösa sa...

Ett klargörande.

Med "federalister" avses alltså den fraktion i slutet av 1700-talet som stod till "höger" i amerikansk politik: George Washington, Alexander Hamilton, etc. De var mindre demokratiska till sin inriktning än fraktionen kring Thomas Jefferson, som var mer populistisk.

Den grupp som står TFP närmast i amerikansk politik borde egentligen vara Tories eller Loyalists, alltså de personer som ville att de tretton kolonierna även fortsättningsvis skulle tillhöra det brittiska imperiet!

Det kan man dock inte säga i USA, och TFP vill nog inte säga det heller, eftersom USA under kalla kriget var den främsta kraften mot kommunismen. Så istället hyllar man federalisterna.

Och, givetvis, de aristokratiska slavägarna. (Observera ironin även i detta: Jefferson var slavägare!)

Tidlösa sa...

Jag kan inte låta bli att citera detta från amerikanska TFP:s hemsida. Så här låter de när de *inte* är särskilt extrema! Vidrigt. Intellektuell cyberporr.

<<<<<<<<<<<<

The book, An American Knight: The Life of Colonel John W. Ripley, USMC has found its way into the hands of many Americans who are looking for Catholic role models. Now the award-winning book written by Norman Fulkerson will extend its reach yet farther with the publication of a paperback second edition that has just come off the press.

The book is the riveting cradle-to-grave biography of Colonel John W. Ripley, who was a true Marine legend of the Vietnam era, devoted Catholic, an outspoken Marine, faithful father, in short, an American knight. It is a book that engages, inspires and motivates, complete with anecdotes and pictures from all phases of this hero’s life.

The book has met with acclaim winning the 2010 Gold Medal for biography of the Military Writers Society of America. The new edition features additional never-before-published pictures and new testimony of praise from Medal of Honor Recipient Colonel H. C. “Barney” Barnum, Jr., USMC. Of special note is a commentary praising the book by Mary Susan Goodykoontz, the last surviving sibling of Colonel Ripley, who calls it “an extremely accurate account of my brother’s life” which “brought back so many happy memories of someone I sorely miss.”

For those wishing for inspiration or to give a gift of inspiration to youth, this book is hard to beat. An American Knight has already made its way far and wide. Now the book’s updated second edition will keep the legend going.

To buy this inspiring book, click here.

<<<<<<<<<

Du kan läsa mer om denne hjälte på Wikipedia. Observera än en gång, att så här låter den här sekten när den är på så att säga "bra" humör...

Erik Rodenborg sa...

Och hur hittar man denna läskiga hemsida?

Anonym sa...

sök och du skola finna. hemsidan heter The American Society for the Defense of Tradition Family and Property. MVH Tidlösa via smart phone

Erik Rodenborg sa...

OK, jag har just hittat den. Redan startsidan ter sig obehaglig... Återkommer...

Erik Rodenborg sa...

Jag har tittat runt lite på den. Det ser ju ut som att de har broderorganisationer på ett antal ställen. Inklusive Sydafrika. Det skulle vara intressant att veta om de har några svarta medlemmar.

De vill klart bekämpa de fattigas krav på bättre villkor, men däremot verkar de tycka att verkliga kristna, i alla fall om de är kungar, bör gå ut och tvätta de fattigas fötter någon gång om året.... ROFL...

Erik Rodenborg sa...

Förresten, eftersom de är så förtjusta i jungfru Maria, vet du om de har någon bortförklaring av dennes formuleringar om de rika i Magnificat.

Hittade för ett tag sen en kanske 500-sidig bok om jungfru Maria på Universitetsbiblioteket skriven av en spansk katolsk teolog. Jag har glömt både bokens och författarens namn. I alla fall tolkade den Marias ord om rika och fattiga i Magnificat, som om hon skulle ha talat om rika och fattiga i anden. Bekvämt för katolska kyrkan i Spanien!

Tidlösa sa...

Nej, någon sådan diskussion har jag inte sett. En ren gissning är att de sopar frågan under mattan. En annan gissning: det handlar om mäktiga hedningar och kommunister!

;-)

Jag kanske börjar vänja mig, men jag tycker att hemsidan såg värre ut för några år sedan. Då var det ÄNNU fler elitsoldater och korsfarare.

TFP finns förresten på Youtube också. Sök på "Attacked by Tolerance - how same-sex marriage hurts people".

Och kom inte och säg att du INTE fick en kick när du tittade på den!

:0

Vill du se en sann amerikansk riddare? Då kan du söka på "The destruction of Dong Ha Bridge. By Col. John W. Ripley". Våra killar i Vietnam lyckades visst inte knäppa den här snubben?!

Det är alltså TFP som lagt ut klippet, antagligen har de lyckats intervjua honom...