torsdag 28 april 2011

Nej till "fria" skolor och förskolor!

DN har uppmärksammat hur föräldrar tvingas sätta sitt barn i ett scientologiskt dagis. Det är naturligtvis helt vedervärdigt. Och jag hoppas artikeln sätter press på berörda myndigheter så att alternativ snabbt kan ordnas.

Naturligtvis bör inte heller andra sekter, som till exempel agaförespråkarna inom Livets Ord eller Maranata, få driva vare sig skolor eller förskolor.

Men själv anser jag inte att det räcker. Alla skolor och förskolor bör drivas av det allmänna. Samhället bör ta ett ansvar för att barnen ska få likvärdig omsorg och likvärdig utbildning.

På senare tid har det avslöjats hur kriminella intressen fått driva skolor. Och i ett känt fall till och med pedofiler och hallickar. Man kan förstås vara glada för att det där inte handlade om förskolor...

Från USA finns det nämligen från 80-talet en rad exempel på hur barn i många förskolor berättade om att de utsattes för olika typer av grova sexuellt sadistiska övergrepp. Även om backlashen snart lyckades få det till att dessa barns berättelser nästan alltid var "falska" (en ståndpunkt som inte delades av de utsatta barnen eller deras föräldrar!) kvarstår det faktum att alla de förskolor det handlade om i dessa fall (med ett enda undantag - ett arméägt daghem!) var privata. Mer eller mindre slutna förskolor där samhällets inflytande i praktiken var obefintligt.

Visst behövs det en mångfald idéer inom både barnomsorg och utbildning. Men den kan mycket väl uppnås med en offentlig sektor som är öppen för olika idéer, olika pedagogiker...

Barnomsorg och utbildning är för viktig för att lämnas över till religiösa sekter och privata företag!

3 kommentarer:

Johanna sa...

Skriver under på ditt inlägg! Det är oerhört oansvarigt att skapa barnverksamheter utan möjlighet till varken påverkan eller insyn. Särskilt i en tid då båda föräldrarna ofta måste arbeta för att klara familjeekonomin och därför heller inte kan välja bort dagis eller förskola. Nej, fram för kreativa och bra barnverksamheter i statlig regi!

Jenny W sa...

Viktig synpunkt! Har inte ens tänkt på den vinklingen. Brrrrr.

Erik Rodenborg sa...

Jenny W

Jag kom faktiskt att att tänka på den 1996, när jag skulle skriva om McMartin.

Fast å andra sidan har jag inte kollat upp hur stor andel av förskolorna i USA som är offentligt ägda. Med all säkerhet en mycket mindre andel än i Sverige.

Men det ändrar inte linjen i min argumentering. Jag hävdar bestämt att det aldrig säger aldrig kommer att hända att barn i exempelvis svenska offentligt ägda förskolor kommer att berätta om något som liknar McMartin eller Little Rascals. Och det beror inte på att det skulle vara svårare att få "falska minnen" i våra offentliga förskolor utan på att förövare helt enkelt inte kan få kontrollen över dem på ett sätt som liknar McMartin etc....