tisdag 3 juli 2018

Elaine Eksvärd skriver förnuftigt

Jag tycker Elaine Eksvärd här skriver förnuftigt om debatten efter Anton Magnussons låt.

Hon tar bland annat upp Åsa Linderborgs reaktion. Å andra sidan verkar hon inte riktigt inse att Åsa L även tidigare, under flera år, faktiskt har skrivit en rad problematiska saker om ämnen relaterade till sexuella övergrepp mot barn.

Inga kommentarer: