fredag 11 maj 2018

"Statens aptit"

Svenska Dagbladets ledare idag oroar sig under rubriken '”Statens aptit” för statens växande ekonomiska roll.

”Aptiten växer medan man äter, säger man, och det tycks då verkligen besanna sig i fråga om statens lust att utvidga sin ekonomiska verksamhet, Just under allra sista tiden har vi fått skåda en rad av förslag från statens affärsverk till övertagande av privata företag. Vattenfallstyrelsen vill utvidga sitt kraftnät och stärka sin monopolställning genom köp av olika kraftstationer.

Telegrafstyrelsen vill lägga under sig det enskilda telefonnätet i Stockholm och sålunda göra av sig med sin enda återstående konkurrent. Och nu senast kommer järnvägsstyrelsen och vill ta för sig hela det svenska privatbanenätet eller åtminstone en huvuddel därav.

Samtidigt väcker finansministern till liv den sedan gammalt inom vissa riksdagskretsar närda önskan om en utvidgning av riksbankens verksamhet genom konkurrens med privatbankerna på inlåningens område och frågan om upprättandet av en särskild statens affärsbank är anförtrodd åt en kommitté.”


Det säger sig självt att SvDs ledare kraftigt ogillar detta. Den säger bland annat att de inte på något sätt är bevisat att staten kan sköta sådan verksamhet bättre än privata intressen.

Det bör förstås tilläggas att det handlar om idag för 100 år sedan - den 11 maj 1918.

Om SvD:s redaktörer hade haft en ovanligt effektiv kristallkula, eller på något annat sätt förvärvat prekognitiv förmåga, skulle de till sin glädje ha kunnat upptäcka att statens aptit i alla fall började minska ca 70 år senare och att den efter hundra år sjunkit till en närmast anorektisk nivå.

Inga kommentarer: