tisdag 8 maj 2018

"Maj 1968 - en generalrepetition"

För femtio år sedan var det i dessa dagar studentrevolt i Frankrike. Efter ytterligare någon vecka hade den utvidgats och arbetarrörelsen drogs in - det blev generalstrejk mot regeringen, fabriksockupationer, och vad som nog kan beskrivas som en revolutionär (eller åtminstone förrevolutionär) situation.

När det hände 1968 förstod jag ingenting av det. Det gjorde jag nog inte förrän 1971, då jag  kom i kontakt med vänstergrupperingar.

Och detta år (eller möjligen 1972) läste jag Daniel Bensaids och Henri Webers bok "Maj 1968 - en generalrepetition" som getts ut av Partisamförlaget. Det är fortfarande den enda mer utförliga bok jag läst om majrevolten.

Den gjorde ett stort intryck.

Jag har  inte läst om boken sedan dess så jag vet inte hur jag skulle uppfatta den idag.

Vad jag minns från då hade den ett mycket elegant flytande språk, som grep tag i en.

Författarna hade varit aktiva i gruppen JCR (Jeunesse Communiste Révolutionnaire), som var en trotskistisk studentgrupp. Framförallt skildrar den utförligt den inledande fasen - då det fortfarande var en ren studentrevolt.

Författarna har kritiserats för att fokusera för mycket på rörelsen i studentmiljön, medan de inte verkar ha varit lika mycket insatt i vad som hände i arbetarrörelsen utanför den. Men med tanke på deras bakgrund som studentaktivister är det nog förståeligt.

Det var ju också studentrevolten som blev den tändande gnistan till vad som hände sedan.

Boken beskriver de olika vänstergrupperna på ett ganska så polemiskt sätt. Deras sympatier med JCR lyser igenom på sida efter sida. Det störde mig inte då - men det är möjligt att det skulle göra det om jag läste om den.

Bokens titel syftar förstås på att författarna såg majrevolten som en generalrepetition för en ny revolution, som de förväntade sig komma inom en nära framtid. De var revolutionära optimister, men tyvärr fick de ju fel i detta.

Men oavsett hur man ser på deras analys av majrevolten, är boken i sig ett viktigt historiskt dokument, från en tid som idag känns mycket avlägsen...

Den finns på nätet och kan i sin helhet läsas här.

Inga kommentarer: