söndag 27 maj 2018

Samtyckeslagen - en feministisk lag?

Det har klubbats en ny lag som gör samtycket till det centrala i definitionen av våldtäkt. Det har presenterats som en feministtisk lag.

Alla håller inte med.

I detta tänkvärda inlägg framför ROKS nya ordförande Jenny Westerstrand en del av den kritik som riktats mot den nya lagen

Hon visar att i våldsamma relationer är begreppet "samtycke" i sig själv ofta problematiskt.

I en situation där våldet normaliserats är tal om samtycke ofta ganska meningslöst. Ett offer kan pressas till "samtycke" på olika sätt.

Dessutom är bevisfrågan densamma som förut. Det anses allmänt att den nya lagen därför inte kommer att leda till fler fällande domar. Frågan är i så fall vad poängen är med den.

Dessutom finns det en annan aspekt, som andra tagit upp. Den nya lagen riskerar att leda till att fokus  läggs på  offret,  som ju, när det gäller de vuxenvåldtäkter som den nya lagen handlar om, kanske  i 99 fall av 100 är en kvinna. Hon måste nu försöka visa att hon inte samtyckt till handlingen. Vägen öppnas på så sätt för psykologiska spekulationer om vad hon "egentligen" ville.

Jenny Westerstrand avslutar sin artikel med detta stycke.

"En verkligt feministisk politik vore därför att genomföra ett genomgripande arbete med att utbilda rättskedjans aktörer och effektivisera dess institutioner. Kvinnor och tjejer i Sverige behöver inte främst nya juridiska definitioner av sexuellt våld. De behöver kunniga poliser, åklagare och domare och politiker som vill se hela spektrat av det våld män och killar utövar, inom och utom nära relation.".

Jag kan bara hålla med.

Inga kommentarer: