onsdag 22 juli 2015

Kommer MLO att få rätt?

Att läsa tidningar idag är ofta ingenting som gör en lugnare. I dagens Svenska Dagbladet kan vi läsa att 2015 verkar bli det varmaste året någonsin sedan temperaturmätningarna startade. I artikeln kan man bland annat läsa: "Sedan mätningarna startade 1880 har 13 av de 14 varmaste åren som uppmätts inträffat under 2000-talet."

Det låter faktiskt riktigt otäckt. Speciellt om man som jag har sett en intervju med Stephen Hawking på You Tube där han menar att det inte går att avgöra hur långt den globala uppvärmningen kan gå. Han utesluter inte ens att jorden kommer att få ett klimat som påminner om vår systerplanet Venus, med flera hundra grader på jordytan, och ett klimat som är oförenligt med mänskligt liv.

Det hela ger mig, märkligt nog, associationer till ett mordfall 1997, som faktiskt ledde till att jag intervjuades i Rapports nyhetsmorgon den 22 december detta år.

Det handlade om ett mord i Keillers park i Göteborg. Det begicks i juli detta år, och i december greps så två män som senare dömdes för mordet. De var båda medlemmar i en satanistisk organisation som kallades MLO (Misantropiska Lucifer Orden).

Eftersom jag när mordet avslöjades höll på att förbereda en lic-uppsats som skulle handla om satanism försökte jag ta reda på lite om den gruppen, och dess trossystem. Det som jag upptäckte gjorde mig ganska så häpen.

Jag var van vid att "satanister" för det mesta hyllade egoism och någon form av socialdarwinistisk världsbild. Det gällde de allra flesta offentliga satanistgrupper jag hört talas om.

Men MLO var något helt annat. De hade en lära som bland annat gick ut på att detta universum var skapat av Marduk, en mindervärdig "gud", efter att ha dödat Tiamat, en gudinna som hade funnits innan universum skapades  och i eoner "drömt sina mörka drömmar".  Därför var denna värld något som måste bekämpas.

Det gällde även mänskligheten, som var en av de mest vedervärdiga av skapargudens produkter. Den måste utrotas. Men det var bara början. Medan MLO:s minimiprogam innefattade att mänskligheten skulle utrotas var dess slutliga mål att universum skulle gå under.

Vad vi nu ser är ju inget mindre än ett scenario som gör att chansen (eller snarare risken) för att MLO:s minimiprogram ska kunna förverkligas är ganska så goda. Men nej, jag är naturligtvis inte en spritt språngande konspirationsteoretiker, även om somliga tycks tro det. Jag skulle aldrig ens tänka tanken att MLO-sekten styr regeringarna och/eller  storföretagen...

De behöver de inte. För dessa verkar ju styras av en logik så "satanisk" att den motsvarar de högsta önskningarna hos denna säregna grupp.

Men det andra målet då - universums undergång? Tja, enligt den standardkosmologi som nu ses som allmänt accepterad kommer universum att gå under. Det beror, enligt denna, på att "mörk energi" håller på att slita det i stycken. MLO bildades innan begreppet mörk energi blev accepterat inom kosmologin och började användas i populärvetenskapliga program. MLO blev nog förtjusta när det hände...

Nåväl, det var ett tag sedan jag ägnade mig åt att följa utvecklingen bland satanistiska grupper. Jag har hört att MLO sedan dess ska ha bytt namn till "Temple of the black light", men om de fortfarande håller fast vid sina åsikter i dessa frågor vet jag inte.

I vilket fall som helst kan man kanske ändå hoppas att de får fel, både om mänskligheten och om universum.

6 kommentarer:

Tidlösa sa...

Men vad var MLO:s alternativ till mänskligheten/universum? Ingenting alls? Något ännu värre? Eller en ljus andlig existens á la gnosticismen?

Erik Rodenborg sa...

Snarare en MÖRK andlig existens enligt deras egen typ av "kaosgnosticism".

Erik Rodenborg sa...

PS. Sök på Temple of the Black Light på Google kommer du att finna en del om vad de tycker nu. Bland annat på en sida som de ser ut att ha gjort själv.

Udda Boktips sa...

Att skilja på en ursprunglig god gud och en ond demiurg som skapat denna onda värld är väl en vanlig gnostisk idé? Att använda det som en ursäkt för att döda människor är väl ovanligt men i de klassiska gnostiska sekterna brukade det väl leda till ett motstånd mot att sätta ny barn till världen.

Erik Rodenborg sa...

MLO kunde ändå inte kalla skaparguden "ond" eftersom de i motsats till de klassiska gnostikerna själva kallade sig onda. De hyllade "ondskan". Så i deras värld var ondska gott och godhet ont., så att säga.

Deras värderingssystem var alltså inte detsamma som gnostikerna. Och i motsats till nästan alla gnostiker hyllade de förstås inte Jesus. De enda gnostiker jag känner till som som inte hyllade Jesus var mandéerna, men de hyllade Johananes Döparen istället. Det gjorde definitivt inte MLO!

Erik Rodenborg sa...

PS. Och, nej man behöver inte skriva "hyllade" Johannes Döparen när det gäller mandéerna. För de är också den enda gnostiska grupp som har en obruten kontinuitet fram till dessa dagar. De finns ån idag., och det är alltså ingen rekonstruerad grupp. Ingen inkvisition lyckades slå ut dem under dessa två tusen år. Det är lite hisnande.