tisdag 15 maj 2012

Men etern kanske finns i alla fall?

/Det här inlägget fanns tidigare här i en annan form. Det verkade så vansinnigt absurt att jag skämdes för att ha det här och istället lade ut det på "Världsrymdens mysterier". Men nu kom jag ett sätt att ta bort det MEST absurda och ändå bibehålla huvudtanken, så jag lägger tillbaks det i en modifierad form.

Ta det för vad det är. Ett totalt amatörmässigt försök att rädda det sunda förnuftet från underliga einsteinska tidsparadoxer. Jag ogillar sådana ungefär lika mycket som jag ogillar idén om "krökt rumtid" och jag är beredd att leta efter de mest udda alternativ för att slippa sådana underligheter...

Jag blev dessutom lite inspirerad av att den pseudovetenskapliga sidan "Electric universe" delvis verkar föra fram samma idé som jag, om jag fattar dom rätt. Så om jag är totalt galen är jag i alla fall inte helt ensam om det.../
---------------------------------------------------------------------------------------

Nu kommer jag nog att bevisa att jag är en idiot. Att jag inte förstår de enklaste saker, eller den mest uppenbara (?) matematik. Låt gå för det. Så är det nog. Men det är inte på något sätt något fel med att vara idiot så jag skriver detta i alla fall.

Det finns något som brukar kallas Michelson-Morleys experiment, något som chockade forskarvärlden vid förra sekelskiftet och som ledde till Einsteins relativitetsteori.

I princip går det ut på detta. Experimenten visade att ljuset alltid passerar oss med exakt samma hastighet oavsett om vi rör oss mot eller från ljuskällan. Jorden roterar ju, så på den plats vi befinner oss kommer vi att antingen röra oss mot eller från solen. Men ljuset från solen kommer att passera oss exakt lika snabbt vare sig vi rör oss mot eller från solen.

Detta visade Michelson och Morley. Jag har ingen anledning att betvivla detta, inte alls.

Einstein byggde sin speciella relativitetsteori på saken. Där generaliserade han utifrån Michelson och Morley. Oavsett vilken rörelse vi har i förhållande till en ljuskälla kommer ljuset från denna att passera oss med exakt samma hastighet. Om vi rör oss i halva ljushastigheten mot en ljuskälla borde ju ljuset från denna rent sunt förnuftsmässigt gå mycket snabbare i förhållande till oss. Men nej, det kommer att gå förbi oss med exakt ljusets hastighet

Detta ska sedan förklara med att tiden hos oss påverkas av vår rörelse. Eller nåt.

Men vänta ett tag nu. Anta alltså igen att vi är på ett laboratorium som rör oss mot en ljuskälla. Sunt förnuftsmässigt borde alltså ljuset från denna passera oss lite snabbare. Men nej, det gör alltså det inte, och en matematikervän till mig förklarade detta med att klockorna hos oss går lite annorlunda pga av vår rörelse mot ljuskällan. Jag antar att de sålunda i detta fall går lite långsammare.

Men anta att vi i samma sekund på samma laboratorium också mäter ljuset från en ljuskälla som ligger bakom oss och som vi alltså rör oss ifrån. Sunt fönuftsmässigt borde ju detta ljus passera oss lite långsammare. Men nej, det gör det inte, och det beror återigen på att tiden påverkas av vår rörelse. Men i detta fall i motsatt riktning. Klockorna på vårt laboratorium borde nu gå lite snabbare, antar jag.

Jag tar det en gång till. Vi mäter alltså hastigheten från ljuset från en ljuskälla vi rör oss mot. Det borde gå snabbare än ljusets hastighet men gör det inte pga att våra klockor går långsammare. På samma ställe mäter vi hastigheten hos ljus från en ljuskälla som vi rör oss ifrån. Der borde gå långsammare men gör det inte - pga att klockorna på samma laboratorium nu går snabbare? Eller?

Får nu en helt befängd idé. Har verkligen Michelson-Morleys experiment utförts någon annanstans än på jorden? För om så inte är fallet har jag en ganska så udda fundering.

Man skulle kunna förklara Michelson/Morleys resultat utan vare sig relativistiska paradoxer eller en  bisarr geocentrism om man antar existensen av en eter, som lokalt påverkas av jordens dragninskraft. En eter som i jordens omedelbara närhet följer jorden, ungefär som luften. Det innebär att varje ljussignal som utifrån kommer in i jordens del av etersystemet rör sig med samma hastighet i förhållande till jorden. . . Då rör sig inte jorden genom etern utan en del av etern är stillastående i förhållande till jorden.

Teorin är faktiskt möjlig att testa, för det innebär att Michelson/Morley-typ av experiment skulle få helt andra resultat om de utförs av rymdsonder som har lämnat jordens omedelbara närhet....

10 kommentarer:

Tidlösa sa...

Ahaaa...avslöjad som velikovskian. Och agent åt Khadaffi?

Fast jag är också lite svag för en annan del av den "velikovskianska" subkulturen, nämligen den s.k. kronologiska revisionismen. Så jag kanske inte borde klaga?

Tidlösa sa...

Jag är rätt så ambivalent till tidsparadoxer och sådana saker. Å ena sidan är jag en spontan, oförbätterlig "naiv realist". Antagligen till skillnad från alla andra akademiskt skolade personer. Jag accepterar inte postmodernismen, och knappt ens kantianismen. Om någon frågar mig om ett äpple är rött, svarar jag javisst, det är rött även i något slags ontologisk mening. Finns ljud om ingen med hörselsinne är närvarande? Ja, jag anser det. Finns regnbågen då? Svårare fråga, men jag antar att även den finns i någon slags ontologisk mening...

Å andra sidan är jag helt övertygad om att verkligheten är betydligt mer komplicerad (och konstig) än vad vi föreställer oss. Ockhams rakkniv i all ära, men vad är det som säger att verkligheten är enkel? Därför är jag fascinerad av kvantfysikens alla konstigheter.

Jag antar att den verkliga utmaningen är att förena kvantfysikens paradoxala karaktär med en robust ontologisk realism.

Tidlösa sa...

Jag har förresten tittat lite på "debatterna" mellan anhängare och motståndare till Velikovsky & Co på Amazon. Jösses, det verkar vara rena krigsskådeplatsen. Värre än genomsnittet, nästan lite värre än t.o.m. kreationister contra darwinister.

Min gode vän "kommendören" brukar inte vara rädd för kontroverser, men...jag har hört via omvägar att han antagligen inte tänker rescensera Velikovskys böcker. ;-)

Här är några roligare invektiv från en av "debatterna".

>>>>From what I can gather from your blustering and fuming, you really believe in the preposterous picture of the universe that mathematical theory is trying to foist on us and are unwilling to give up your addiction to the Big Bang, and black holes. The only Big Bang is the one going off in your head and the only black holes are the ones in your head created by the Big Bang.

>>>>Fred, on the other hand, exhibits every sign of what I sometimes half-jokingly call scientific-aspergers, meaning he desperately needs the "certainty" of science and rebels unthinkingly at anything that challenges that certainty.

>>>>I'm sorry too, but don't assume someone with a PhD. is automatically an expert. You can easily find books written by PhD's that think the earth is the center of the universe, that the government is covering up aliens or caused 9/11, that vaccines cause autism, or that evolution is driven by design.

Resten lät lite mer aggressivt...

Erik Rodenborg sa...

Jag har faktiskt aldrig läst Velikovsky. Bara en del kritik mot honom. Speciellt om hans kronologiska revisionism, som ju verkar vara helt vederlagd, av döma av just den kritiken...

Men jag får väl ta att läsa honom, även om jag nog ändå tror att han är pseudovetenskaplig - tills motsatsen är bevisad.

Men även en blind pseudovetenskapare kanske kan hitta ett korn då och då?

Tidlösa sa...

Just Velikovskys version av kronologisk revisionism var oerhört extrem, och betraktas som vederlagd även av hans mer nyktra beundrare. (Det finns sådana.)Velikovsky försökte korta ned antikens historia med uppemot 800 år!

Däremot finns det fortfarande personer som anser att en mindre extrem version av kronologisk revisionism antagligen är riktig.

Se t.ex. "Centuries of Darkness" av Peter James, som driver tesen att den s.k. mörka tidsåldern mellan bronsålderns slut och järnålderns början (c:a 200 år) aldrig har ägt rum.

Jag tror att Velikovsky var ett slags vansinnigt "universalgeni", som använde kulsprutemetoden mot de etablerade teorierna. Resultatet blev en märklig blandning av vansinniga magplask och något slags förvrängda snilleblixtar. Jag tror att han såg anomalier i de etablerade teorierna, men sedan inte riktigt visste vad han skulle göra av dem...

Den kronologiska revisionismen kan vara en sådan "snilleblixt", som gubben därefter utvecklade in absurdum, med negativa konsekvenser för alla efterföljare, som med sömngångaraktig säkerhet brukar bli anklagade för att vara velikovskianer - och ibland faktiskt också har sådana kopplingar.

Erik Rodenborg sa...

Det låter nästan hisnande med 200 år som aldrig ägt rum. Jag har ett vagt minne av att jag hört talas om det och tyckte att det lät väldigt konstigt.

Vad byggde det på?

Tidlösa sa...

Se min rescension av "Centuries of Darkness" på Amazon...

;-)

Tidlösa sa...

I korthet så handlar resonemanget om tre saker. Dels anser man att den egyptiska kronologin är osäker. Den bygger delvis på astronomiska beräkningar baserade på egyptiska kalendrar. Kritikerna anser att detta är alltför osäkert.

För det andra anser kritikerna att den "tredje mellanperioden" i Egyptens historia är artificiellt förlängd, och att flera av "dynastierna" under den perioden egentligen regerade samtidigt med varandra, inte efter varandra.

För det tredje anser kritikerna att det inte finns några bevis på en mörk tidsålder - den materiella kulturen under sen bronsålder sägs likna den under tidig järnålder, vilket är obegripligt om man antar att civilisationen kollapsade under 200 års tid!

Jag vet inte om detta stämmer, men jag noterar att James fått stöd av vissa akademiker, blivit stenhårt dissad av andra (t.ex. Kenneth Kitchen, som utformat delar av Egyptens kronologi) medan åter andra erkänner att det finns problem men hoppas att dessa kan lösas på något annat sätt...

Erik Rodenborg sa...

Så de missade 200 åren handlar endast om Egypten?

Tidlösa sa...

Nej, det får konsekvenser även för resten av Mellersta Östern och Sydeuropa, detta för att kronologin i dessa områden är synkroniserad med den egyptiska. Det blir alltså ett slags "boomerang-effekt". Tar man bort 200 år från Egyptens historia, försvinner ungefär lika mycket även från resten av världshistorien... Det är väl en av orsakerna till att frågan är kontroversiell.