torsdag 17 maj 2012

Innehav av tecknad barnpornografi och vårdnad av barn

Vill bara lägga till en sak till förra inlägget.

Alldeles oavsett frågan om innehav av tecknad barnpornografi i sig ska vara brottsligt eller inte  tycker jag att man kan vara överens om att innehav ändå bör få konsekvenser i specifika situationer.

Om någon har anklagats för övergrepp mot barn och det följaktligen uppstår en vårdnadstvist. Och det alltså vid en husrannsakan visar sig att den person som anklagats för övergrepp också innehar tecknad barnporr.

Så bör detta definitivt vara ett förödande starkt argument mot att denne ska få vårdnad  -   eller obevakad umgängesrätt.  I sådana fall bör ALLTID barnens säkerhet gå före vuxnas "rättssäkerhet".

Redan om barnet berättar om övergrepp bör den som barnet pekar ut omedelbart skiljas från barnet. Om barnets berättelse kan styrkas med att den utpekade har barnporr, även tecknad sådan,  i sin dator borde faktiskt  frågan ses som i det närmaste avgjord. Eller?

/Likheterna mellan ovanstående scenario och ett aktuellt rättsfall - är absolut ingen tillfällighet!/

Inga kommentarer: