lördag 28 januari 2012

Törngren och matriarkatet

När jag väl är inne på Pehr Henrik Törngren vill jag dessuom säga att han, mig veterligt, dessutom var den förste som fick mig intresserad av ämnet matriarkala samhällen.

I tidningen NU, 1935 eller (mer troligt) 1936, skrev han en artikel om folket på Trobriandöarna - som jag tagit upp i denna blogg och på andra ställen pga av deras förnekande av faderns roll i reproduktionen. Nu var det inte just detta som intresserade Törngren, utan deras ickeauktoritära barnuppfostran och toleranta sexualmoral.

Han byggde på en studie av Wilhelm Reich, som i sin tur byggde på antropologen Bronislaw Malinowskis fältforskning. I artikeln menade Törngren, i anslutning till Reich, att de matrilinjära trobrianderna en gång hade varit ett mer renodlat matriarkat. Och att detta var grunden till att de hade en harmonisk kultur, med stor sexuell frihet för ungdomarna, och en barnuppfostran som inte var förtryckande och förbjudande.

Detta i sin tur, menade han, ledde till att trobrianderna var ett folk som var fria från neuroser och perversioner.

Han oroade sig över att patriarkatet började göra insteg på Trobriandöarna, och att det kunde leda till att deras harmoniska livsstil skulle hotas.

Jag läste artikeln i april eller maj 1970, och jag minns hur jag en sen kväll i slutet av maj 1970 låg och tänkte på hur det skulle vara att leva i ett matriarkat. Jag kom fram att det nog skulle vara underbart.

1 kommentar:

noboytoy sa...

Ja, ett matriarkat får väl kämpa hårt för att bli "värre" än ett patriarkat, antar jag?