fredag 6 januari 2012

Marija Gimbutas igen

Det var hösten 1986 jag först hörde talas om Marija Gimbutas. Jag hade intresserat mig för teorier om förhistoriska matriarkat och så hade en lärare i religionshistoria tipsat mig om hennes bok, "The Goddessses and Gods of Old Europe". Jag läste den och blev vederbörligen imponerad.

Det hela blev inledningen till ett mångårigt intresse. Sommaren 1988 gick jag igenom Gimbutas många artiklar i tidskriften "Journal of Indo-European Studies" och samma år började jag läsa arkeologi. Alla mina uppsatser i arkeologi hade fokus på Gimbutas teorier om "matrifokala" förhistoriska samhällen. Från B-uppsatsen våren 1989, med den lite kryptiska titeln "Vad säger oss de antropomorfa figurinerna om förhistoriens förhållande mellan könen?" till C-uppsatsen 1990, och D-uppsatsen 1991, som båda tog upp hennes teorier om Europa under den yngre stenåldern. . Efter det skrev jag en D-uppsats i religionshistoria som diskuterade hennes teorier om den ÄLDRE stenåldern, hösten 1991. De tre senare uppsatserna finns att låna på Vitterhetsakademins bibliotek, men den från 1989 är nog för alltid försvunnen.

Marija Gimbutas har skrivit många böcker genom åren, men de som tar upp teorin om det för-indoeuropeiska "Gamla Europa" är den ovan nämnda "Goddesses and Gods"... från 1984, "The Language of the Goddess" från 1989, "The Civilization of the Goddess" från 1991, och den postumt utgivna "The Living Goddesses" från 1999. Alla är väl värda att läsa.

Egentligen skulle det bli en avhandling tills sist, men den blev aldrig av. Det närmaste avhandling jag kom var min text "Marija Gimbutas och hennes kritiker: Diskussionen om kvinnlig och manlig symbolik i det förhistoriska 'Gamla Europa'”, som här finns länkad från min webbsida.

Nu är det ganska länge sedan jag studerade Gimbutas men jag kommer att börja gå igenom hennes böcker igen . Hennes bidrag till vår kunskap om förhistorien är viktiga, centrala - och i hög grad underskattade inom den akademiska världen. Även om det är lätt att komma med befogad kritik mot många detaljer i hennes teoribyggnad, anser jag att de stora dragen stått sig anmärkningsvärt väl.

Som sagt, jag återkommer, efter att ha läst om hennes centrala böcker. Och jag kommer med alla sannolikhet att hitta saker som jag tycker är väsentliga att ta upp…..


Marija Gimbutas

Inga kommentarer: