fredag 6 maj 2011

Gudinnedagarna i Näsåker 2011

På Kvinnominnes websida kan man nu se programmet för Gudinnedagarna i Näsåker 2011.

De startar den 18 juni, och på kvällen den dagen har jag själv ett föredrag om ämnet ”Matrilineära samhällen - släktskapssystem och kvinnomakt”.

I programmet presenteras det så här: "Erik Rodenborg, med sin bakgrund som religionshistoriker, berättar om samhällen där släktskapssystemet dominerades av kvinnor, och där maktförhållanden mellan könen, och även barnens ställning, var helt annorlunda än i dagens patriarkala värld. I de matrilineära samhällena hade kvinnor en reell makt, och vare sig kvinnor eller barn var utlämnade till familjefaderns tyranni."

Det blir även bland annat ett föredrag av Kit Larsen Hughes den 19 juni.

Hon presenterar det själv så här: ”Hur jag som kvinna upplever de monoteistiska religionerna, vilka är baserade på toran, bibeln och koranen - dvs. judendom, kristendom och islam. Jag försöker förklara varför stening, stympning, hedersvåld utförs idag i religionens namn! Jag tar upp ursprunget till våra religioner och hur dyrkandet av gud sakta förändrades i och med patriarkatets framsteg. Jag berättar även om mina egna erfarenheter av en religiös sekt och om mekanismerna bakom Mind Control.”

Annars är "hantverk" huvudtemat dessa dagar, och det blir en rad praktiska övningar.

Den 21 juni på kvällen blir det sommarsolståndsfirande.

Tidigare kallades det för "Gudinneveckan", men nu heter det alltså "Gudinnedagarna"

Jag har varit där sedan starten 2007 och har ofta haft mycket roligt där. Gudinneveckan 2010 beskrev jag så här på min blogg. Låter det inte roligt?

Inga kommentarer: