onsdag 4 maj 2011

"Geronimo is killed in action"

Detta var kodordet för det USA-kommando som dödade Usama bin Ladin. Det var det som användes i budskapet till Obama. Är det inte lite anmärkningsvärt? Indianhövdingen Geronimo förde en heroisk kamp mot de vita kolonisterna. Varför används hans namn av USA som ett kodord som syftar på terroristen bin Ladin?

Olustigt. Minst sagt.

Inga kommentarer: