måndag 12 oktober 2009

Man kan ju hoppas på Anna Skarhed ...

De senaste åren har vi haft en absurd situation. Justitiekansler Göran Lambertz, vars egentliga uppgift ska vara att representera staten i juridiska frågor, har drivit en renodlat populistisk kampanj för "felaktigt dömda" och "falskt anklagade" - i synnerhet när det gäller sexualbrott.

Hans agerande har fått hård kritik av många, bland annat av två professorer i juridik vid Stockholms universitet, Christian Diesen och Madeleine Leijonhufvud.

Nu har han ersatts av Anna Skarhed, som också kritiserat Lambertz´ kampanj. Man kan läsa om detta bland annat i en notis av Patrik Nyberg på Crimenews.

Att Nyberg själv beklagar att en kritiker av Lambertz´ kampanj nu blivit JK framgår inte öppet av texten, men det torde vara uppenbart utifrån hans tidigare ställningstaganden.

Jag, för min del, känner mig aningen hoppfull...

Inga kommentarer: