onsdag 7 oktober 2009

Kvinnan och draken i Uppenbarelseboken

Ett av de ställen som fascinerar mig mest i Bibeln är berättelsen om kvinnan och draken i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel. Den är mycket gåtfull.

Att draken/ormen i berättelsen är lika med ondskan/Satan är ju helt klart, men vem är kvinnan?

Det finns en rad tolkningar. Bibelkommissionen för i sina kommentarer fram den traditionella protestantiska synen att kvinnan symboliserar Israel och/eller kyrkan.

En mer sekteristisk variant på det senare temat fick jag för ett tag sedan höra av ett Jehovas Vittne, som förklarade att kvinnan var en symbol för - Jehovas Vittnens internationella organisation!

Många katoliker menar att kvinnan är jungfru Maria, eller att hon möjligen är både Maria och kyrkan i någon sorts sammanflätning.

Flera religionshistoriker har påpekat att berättelsen verkar inkorporera många förkristna föreställningar om gudinnor, och att myter om exempelvis Isis och Kybele ligger bakom berättelsen.

Jag tänker inte ta ställning mellan dessa förslag här, bortsett från att jag nog förhåller mig vänligt men bestämt avvisande till Jehovas Vittnens åsikt i frågan, utan lägger bara ut den här så att de som händelsevis skulle kunna vara intresserade kan fundera på saken…

.........................................
Kvinnan och draken

/Egentligen skulle jag här ha haft versionen i Bibel 2000, men i sista sekund drabbades jag av upphovsrättsvånda, så här följer 1917 års version, som inte är upphovsrättsskyddad!/

1. Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en
kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina
fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.
2. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda.
3. Ännu ett annat tecken visade sig i himmelen: där syntes en stor
röd drake, som hade sju huvuden och tio horn, och på sina
huvuden sju kronor.
4. Och hans stjärt drog med sig tredjedelen av himmelens stjärnor
och kastade den ned på jorden. Och draken stod framför kvinnan
som skulle föda, ty han ville uppsluka hennes barn, när hon hade
fött det.
5. Och hon födde ett gossebarn, som en gång skall styra alla
folk med järnspira. Men hennes barn blev uppryckt till Gud och
till hans tron;
6. Och kvinnan flydde ut i öknen, där hon har en plats sig beredd
av Gud, och där hon skulle få sitt uppehälle under ett tusen två
hundra sextio dagar.

7. Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig
i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem,
8. men de förmådde intet mot dem, och i himmelen fanns nu icke mer
någon plats för dem.
9. Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som
kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev
nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.

10. Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: »Nu har frälsningen
och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans Smordes; ty
våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt
anklagade dem inför vår Gud.
11. De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt
vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig
undan döden.
12. Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig,
du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i
stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort.»

13. Och när draken såg att han var nedkastad på jorden, förföljde
han kvinnan, som hade fött gossebarnet.
14. Men åt kvinnan gåvos den stora örnens två vingar, för att hon
skulle flyga ut i öknen till den plats där hon skulle få sitt
uppehälle under en tid och tider och en halv tid, fjärran ifrån
ormens åsyn.
15. Då sprutade ormen ur sitt gap vatten efter kvinnan såsom en
ström, för att strömmen skulle bortföra henne.
16. Men jorden kom kvinnan till hjälp; jorden öppnade sin mun och
drack upp strömmen, som draken hade sprutat ut ur sitt gap.
17. Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att
föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds
bud och hava Jesu vittnesbörd.

Uppenbarelseboken kapitel 12, 1917 års bibelöversättning

Bilden nedan: Kvinnan i Uppenbarelseboken tolkad av Ruben.

testar

4 kommentarer:

Blomfluga sa...

Min tolkning är att kvinnan symboliserar både Israel och kyrkan. Jag uppfattar nämligen Uppenbarelseboken som ersättningsteologisk. Kyrkan tar över Israels roll som det sanna egendomsfolket (de sanna judarna), medan de verkliga judarna är "Satans synagoga".

Men visst, det är bara en möjlig tolkning av många...

Kira/Erik sa...

Jag tar som sagt inte ställning mellan tolkningarna. Mer än att bildspråket mycket väl kan komma från samtida gudinnemyter, även om det knappast var författarens avsikt.

Vid den tidpunkt som Uppenbarelseboken skrevs torde den stora majoriteten av de kristna, inklusive Uppenbarelsebokens författare, varit judar, alltså judekristna, varför jag inte riktigt tror att han såg "judarna" i sig som "Satans synagoga".

Anonym sa...

Vem "draken" är råder inga tvivel men vem är "kvinnan"? Jag menar att kvinnan är Israel, eller judafolket, varifrån "frälsningen kommer" (Joh 4:22). Barnet som blir fött är Jesus som 'draken' ville döda genast vid födelsen (Matt 2:16).
Sedan följer beskrivning av den långa "diasporan" och hur draken på alla sätt genom pogromer och förföljelser vill få kvinnan (judarna) att assimileras, alltså "föras bort av floden" (människohavet). Att "jorden hjälper kvinnan" kan eventuellt tolkas som att allt motstånd mot judar under förskingringen endast hjälpt till att stärka deras egen identitet.
Så följer en beskrivning av hur draken "i sitt raseri" förföljer de "övriga av hennes säd" och som "lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd". Detta kan knappast betyda annat än den kristna församlingen som ju de facto "tror på Jesus" vilket i detta perspektiv inte judarna gjort/gör. Och blodig är minsann också väckelseförsamlingens historia...

Erik Rodenborg sa...

Du skrev två identiska kommentarer så jag tog bort den första.

Din tolkning bygger uppenbarligen på tron att Bibelns profetior är gudomliga sanningar om framtida händelser.

Eftersom jag inte delar denna åsikt kan jag följaktligen inte hålla med om din tolkning.