tisdag 8 juli 2014

Den kinesiska byråkratins egen Buddha

Det kinesiska kommunistpartiet som styr Kina baserar sig fortfarande nominellt sett på "marxismen-leninismen" och den "dialektiska materialismen", som är en materialistisk och i det närmaste anti-religiös lära.

Hur förklarar man då nedanstående märkliga historia?

För ett antal år sedan förklarade Dalai Lama att en ung pojke var en inkarnation av Amithaba Buddha. Att vara det innebär i tibetansk buddhism att man får titeln Panchen Lama, och får en viktig funktion inom den tibetanskt buddhistiska hierarkin.

Det här uppskattades inte av Kina. Så man "omhändertog" pojken och har sedan hållit honom på hemlig ort, om han nu ens lever. Om han lever är han idag 25 år.

Men... det är inte som man skulle tro. Kina går inte ut och säger att man räddade pojken från att utnyttjas av reaktionära och vidskepliga munkar. Så skulle det kanske ha låtit om det hade hänt under Maotiden. .

Nej, Kina säger att Dalai Lama hade fel, att den pojke de kidnappade inte är den RIKTIGE avataren av Amithaba Buddha. Istället har Kina utnämnt en annan person som de säger är en sådan inkarnation och som i dagarna befinner sig på resa i Tibet .

Alltså. Den kinesiska byråkratin styrs av ett parti som officiellt bygger på en materialistisk världsåskådning. Nu misstänker jag i och för sig att en del av dess ledande medlemmar i hemlighet är konfucianer. Men man kan vara lugnt förvissad om att ingen av dem sympatiserar med tibetansk buddhism.

Ändå ingriper Kina i en inomlamaistisk lärofråga, och använder sin egen polismakt till att garantera att endast den som de påstår är rätt inkarnation av en Buddha får leva i frihet och verka, medan den som de säger inte är det i bästa fall sitter i husarrest på hemlig ort. (Ingen har fått träffa honom sedan han fördes bort, och ingen vet var han är).

Det låter som något som The Onion. eller någon annan satirtidning som inriktar sig på svart politisk humor, skulle kunnat hitta på. Men det är alltså verkligt.

Inga kommentarer: