torsdag 26 juni 2014

Varningsord

Jesus framställs ibland som förlåtande på ett närmast sockersött sätt. Det var han ju inte, inte om man får döma av den enda egentliga källa vi har, dvs evangelierna.

En del han säger kan te sig väldigt rått, men ibland kommer man på sig med att önska att vissa människor kunde ta till sig en del av det.

Man behöver vare sig vara kristen eller för den delen tro på ett bokstavligt helvete för att känna allvaret i nedanstående bibelord, som alltså tillskrivs Jesus. Människor som står i färd med att begå övergrepp mot barn borde kanske läsa stycken som dessa, och någonstans ställa sig frågan om det kanske ändå inte på något sätt har med dem att göra...
------------------------------------------------------------------------------------
"Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. 

Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar. 

Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. 

Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet, där maskarna inte dör och elden inte släcks." (Markus 9:42-49)

4 kommentarer:

Verutschkow sa...

Nästan lite SHARIAlag över de där uttalandena ...

Erik Rodenborg sa...

Sharialagar är konkreta lagar som förbjuder vissa specificerade handlingar och stipulerar straff för dem. Ofta med hänvisning till hadither om vad Muhammad gjorde vid olika tillfällen.

Här handlar det mer om drastiska formuleringar om att man själv bör göra allt för att inte falla för frestelser att göra saker som förstör för andra - och i slutändan för sig själv...

Sharialagarna har långa kataloger om hur exakt det och det beteendet ska bestraffas. Det saknas i NT, och det är på många sätt en fördel.

Tidlösa sa...

Har du läst det här? Om gatubarnens hemliga religion i Miami, där Maria framställs som en demon, men en kvinnlig "blå ängel" är barnens beskyddare... Fascinerande men rätt så skrämmande också.

http://www.miaminewtimes.com/1997-06-05/news/myths-over-miami/

Erik Rodenborg sa...

Ja, det är både märkligt och skrämmande. Men den Maria som framställs som en demon kallas "Bloody Mary" och har kanske inte någon direkt relation med föreställningar om jungfru Maria.

Den skyddande "blå ängeln" verkar dock kanske ha sitt ursprungs i Santeria-gudinnan Yemana. Det är på sätt och vis förståeligt, Yemana är en figur som jag lätt kan förstå kan inge en känsla av trygghet.