onsdag 18 juni 2014

Oskickliga till äktenskap?

Det var många ställen i Bibeln som jag inte kunde förstå när jag var barn. Ett av dem var definitivt Matteus 19:12. Där kunde man nämligen ta del av denna märkliga mening.

"Ty visserligen finnas somliga som genom födelsen, allt ifrån moderlivet, äro oskickliga till äktenskap, andra åter som av människor hava gjorts oskickliga därtill, men somliga finnas ock, som för himmelrikets skull självmant hava gjort sig oskickliga därtill. Den som kan taga emot detta, han tage emot det. "

Så stod det alltså i 1917 års översättning. Och det är ett citat från Jesus. Det lät ju inte riktigt klokt.

Åren gick och 2000 kom Bibelkommissionens nya översättning. En del fundamentalister angrep denna och menade att den svek det ursprungliga budskapet. De hade i allt väsentligt fel. Tvärtom var det så att 2000 års Bibelöversättning för det mesta låg närmare grundtexten än 1917 års.

Det gäller även Matteus 19:12. I den nya översättning står där följande:
"Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor har berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta."

Det låter ju lite mer begripligt. Och är faktiskt närmare grundtexten. Men inte riktigt.

Det visar Bibelkommissionen själv när den i en not skriver detta:
"Grundtextens uttryck betyder bokstavligen 'kastrerade' men används här bildligt om dem som frivilligt valt att leva i celibat. "

Uttrycket betyder alltså "kastrerade". Det borde alltså stått så här. "Det finns sådana som är kastrerade  redan från födseln och sådana som har kastrerats av människor och sådana som själva har kastrerat sig för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta."

Men varför står det då inte detta, om Bibelkommissionen vill vara trogen grundtexten? Svaret ligger förstås i den andra delen av deras not: "men används här bildligt om dem som frivilligt valt att leva i celibat". Frågan är då, hur vet de det?

Det kan de faktiskt inte alls veta. I synnerhet inte som det vid just den tiden fanns grupper och även många enskilda personer som kastrerade sig av religiösa skäl. De mest kända är den så kallade Attiskulten, men det fanns även andra.

Det kom efter ett tag också att gälla kristna. Ett exempel har blivit mycket känt - kyrkofadern Origenes.

Nu antar jag att Bibelkommissionen skrev det de skrev för att inte förleda människor till att i detta avseende i religiös entusiasm ta Jesus på orden. Men Jesus skulle nog inte bekymrat sig mycket för det. Allt talar för att han faktiskt inte delade den moderna tidens (eller den tidigare israelitiska religionens) betoning av kroppslig perfektion.

Detta finns det ju flera andra exempel på, som jag kanske återkommer till.

1 kommentar:

Gunnar Wall sa...

Intressant bloggpost från dig. Som vanligt. Tack för den!