fredag 27 juni 2014

Germaninvasionerna måste stoppas...

All tankeverksamhet under sömnen är inte drömmar.  Drömmar består till stor del av hallucinatoriska bilder och pågår under vad som kallas REM-sömnen. REM står för Rapid Eye Movements och syftar på att ögonen rör sig snabbt när man drömmer.

Mellan drömperioderna finns vad som ibland brukar kallas för NREM-sömn, där N står för "Non" Alltså en sömn utan snabba ögonrörelser.

Om man väcker folk under REM-sömn brukar de berätta om drömmar. Om man däremot väcks under NREM-sömn kan det hända två saker. Antingen minns man inget alls, eller så minna man att man låg och tänkte. Om man frågar den som väcktes om vad hen tänkte på brukar hen bli ganska generad. För det visar sig oftast att tankarna bestod av rent nonsens.

Nåväl, för några timmar sedan somnade jag med kläderna på. Jag skulle bara lägga mig och vila, men somnade uppenbarligen. Sedan vaknade jag. Och jag mindes att jag hade legat och tänkt på saker.

Fast tankarna var ganska så märkliga. Om jag vaknat från REM eller NREM vet jag inte, men jag gissar på det senare.

Nu var tankarna dock inte RENT nonsens. De var helt rationella, men lite, ska man säga, anakronistiska .

Jag hade legat och tänkt på hotet från germaninvasionerna. Alltså de som bidrog till att romarriket krossades. Jag tänkte som om de pågick i nutid. Jag var uppriktigt orolig för dessa. Jag tänkte att de var det största hotet mot civilisationen och världen som vi känner den.

Jag funderade på vad som skulle göras för att hindra dem. Jag funderade också på skillnaderna mellan hotet från dessa och hotet från... kristendomen. Jag tänkte att somliga verkar se spridningen av kristendomen som den stora faran för samhället, men att de inte insåg att germaninvasionerna var ett större hot!

Med andra ord låg jag år 2014 och tänkte som om jag vore, exempelvis, en romersk senator, eller general, för lite mindre än 2000 år sedan. Om jag vore väldigt flummig skulle jag dra slutsatsen att jag var något av detta i ett tidigare liv. Men så flummig är jag ju inte...

Det bör också nämnas att jag har Britt-Mari Näsströms bok "Romersk religion" hemma och just börjat läsa i den. Kan det möjligen förklara min märkliga tidsresa?

Inga kommentarer: