tisdag 10 juni 2014

Individualiserad föräldraförsäkring...

En av de ytterst få frågor där jag möjligen har grovt "politiskt inkorrekta" åsikter utifrån den offentliga höger-vänster-diskursen är frågan om individualiserad föräldraförsäkring. Det har i debatten ofta setts inte endast som en höger-vänsterfråga utan också en feminist-antifeministfråga,

Kort sagt anses det ofta att ju mer "vänster" och "feminist" man är ju mer måste man vara för individualiserad föräldraförsäkring. Jag är mycket tveksam, trots att jag definitivt ser mig som både "vänster" och "feminist".

Detta utifrån ett barnrättsperspektiv. Ska barn verkligen tvingas in i en situation där en förälder som inte vill ta hand om barn ska pressas till det mot sin vilja? Dessutom riskerar det  att förstärka olämpliga föräldrars (läs fäders) ställning i vårdnadstvister. Jag har skrivit mer om detta här.

I den offentliga debatten har jag nog känt mig ganska ensam i frågan. Därför blev jag så glad när jag såg denna debattartikel av Gerda ChristenssonKvinnofrontens nyhetsbrev. Hon fokuserar visserligen på ett annat argument mot individualiserad föräldraförsäkring, nämligen att det kommer att leda till att barn tvingas börja mycket tidigare på dagis för att papporna inte vill ta ut "sina" timmar, men att hon inte är främmande för de argument jag för fram visas när hon skriver:

"Och nu har jag inte ens gått in på alla andra tänkbara skäl att vara tveksam till förslaget. Som till exempel sånt som de pappor som inte bara ”bryr sig för lite” om sina barn, utan är våldsamma med mera. Men det får bli en annan artikel."

Senast jag kollade opinionssiffror var en överväldigande majoritet av kvinnorna  emot individualiserad föräldraförsäkring. Jag misstänker att det kommer att bli med den som med en annan "reform" - obligatorisk gemensam vårdnad. Dvs den kommer att stärka makten hos "fäder" som kategori - på barnens bekostnad.

Inga kommentarer: