torsdag 24 april 2014

VoF förnekar sig inte

Det finns inget vetenskapligt konsensus om att bortträngning som mekanism inte existerar. Tvärtom pågår det en livlig debatt om frågan bland forskare över hela världen. Trots detta har Vetenskap och Folkbildning (VoF) protesterat mot Feministiskt Forum för att de tillåter en programpunkt med titeln "Kampanjen mot bortträngda minnen - ett hot mot kvinmors och barns hälsa".

Om det inte finns en debatt kan det vare sig finnas "vetenskap" eller "folkbildning". Men för pseudoskeptikerna i VoF ska tydligen endast en åsikt få föras fram i kontroversiella frågor. Nämligen deras egen.

Att kalla detta för pinsamt är bara förnamnet.

8 kommentarer:

Monica Antonsson sa...

Obegripligt!

Erik Rodenborg sa...

Jo, det är det.

Trots att VoF till och från har kommit med giftiga angrepp mot de som "tror på bortträngda minnen" som det brukar heta har de inte officiellt tagit ställning till att bortträngning inte finns.

Därför är det här utspelet ganska så oseriöst. Och avspeglar dessutom en uppenbarligen ganska så odemokratisk grundsyn.

Anonym sa...

Yttersta beviset på att dom inte är för öppen debatt och diskussion. Tycks som dom vill fortsätta sprida sin propaganda oemotsagda. Varför annars denna protest?

Dom har en uppenbart märkligt fientlig inställning till åsikts och yttrandefrihet.

/Jovars

Erik Rodenborg sa...

Ja, deras inställning till yttrandefrihet är faktiskt riktigt anmärkningsvärd.

Johanna sa...

I For 3 2014 finns en hyggligt nyanserad artikel om "minneskriget". Där tex. ser man tydligt att det är olika vetenskaper som dividerar om ordklasser, dvs hur existensen av bortträngda minnen ska "definieras" - inte om huruvida det existerar. Att kroppen/hjärnan använder sig av tekniker för att undanhålla lagrad information från tex. trauman verkar det vara konsensus om och vidare att denna information kan sippra ut senare, också. Så den enda pseudovetenskap jag ser är påståendet om detsamma i i lägger av VoF. Obehagligt med ställen som påstår de vill ha folkbildning men i själva verket vill tysta en sida i en pågående vetenskaplig debatt.

Sedan att jag blir misstänksam inför motivet gör mig inte mer imponerad.

Ser fram mot ert seminarium! Och toppen att arrangörerna är mer intresserade av verkligheten än dunkla agendor.

Johanna sa...

I Forskning och Framsteg 2014 nr 3 finns artikeln*

Erik Rodenborg sa...

Jo, jag har läst den. Den var intressant. Och i Vetandets Värld på radion fanns ett för ett tag sedan ett program som i princip sa samma sak. VoF talar mot bättre vetande.

Erik Rodenborg sa...

Observera alltså att det som i den akademiska debatten är kontroversiellt är om "bortträngning" existerar som en specifik kategori eller inte. Att traumatiska minnen kan försvinna och sedan komma tillbaka förnekas av ingen, det är ett entydigt bevisat faktum.