tisdag 29 april 2014

Det är ju bra...

.. att Robert Aschberg konfronterar näthatare.

Men något av det värsta näthatet finns inom delar av den extrema papparättsrörelsen, och de som angriper mammor som kämpar för att skydda sina barn frän övergrepp.

Och dessa grupper kommer Aschberg med all säkerhet aldrig att börja granska. Med tanke på att han själv genom sin publicering av bilder av barn som flytt från sina övergreppsmisstänkta pappor varit en av denna rörelses främsta supporters.

2 kommentarer:

Verutschkow sa...

Själv gillar jag Aschberg, bl a för att han är så tuff, men också för att han har humor och kan ta sig an såväl högt som lågt. Men han har ju sin egen stil och hör egentligen inte hemma bland de s k grävande journalisterna.

Och så är han ju gammal maoist ...

Erik Rodenborg sa...

Det sistnämnda är ju inte nödvändigtvis en nackdel. Dessutom ledde det till att jag när han hade sitt vämjeliga program där han angav barn kunde jag svara med en kommentar om att han stod på fel sida i huvudmotsättningen och att han objektivt sett stod på förövarnas sida.
http://kiremaj70.blogspot.se/2008/10/robert-aschberg-och-insider-har-valt.html