fredag 26 oktober 2012

Tidig kritik mot monarkin

Apropå kungadebatter, är det nog inte många som vet att den kanske tidigaste kritiken mot monarkin som system finns i Bibeln.

För den som läst Norman K Gottwalds "The Tribes of Yahweh" som jag som sagt håller på att läsa är det ju inte så konstigt.

Enligt Gottwald uppstod det tidiga Israel genom någon form av revolutionär rörelse, och mellan 1250 och 1050 f.kr. var Israel ett ganska så egalitärt samhälle.

Nu ska det inte överbetonas, Israel var tveklöst patriarkalt, även om kvinnoförtrycket  definitivt var mildare än hos en del av deras grannar.

Men den tidiga relativt egalitära ideologin kanske ändå avspeglas i Bibelns elaka beskrivning över hur det gick till när Israel till sist ändå blev en monarki.

I Andra Samuelsbokens åttonde kapitel  kan man ta del av denna.  Jag tar texten från 1917 års översättning.Ideologin i stycket är ju inte helt egalitär, vilket kanske visas av formuleringar om "tjänare" och "tjänarinnor". Men det är ändå intressant.

Här kan man läsa hur folket vill ha en kung. Gud ogillar detta, och för sin talan genom profeten Samuel.

"...Och Samuel sade till folket, som hade begärt en konung av honom,
allt vad HERREN hade talat.
Han sade: »Detta bliver den konungs rätt, som kommer att regera
över eder: Edra söner skall han taga och skall sätta dem på sina
vagnar och hästar, till sin tjänst, eller ock skola de nödgas
löpa framför hans vagnar.

Andra av dem skall han taga och sätta till sina över- och
underhövitsmän, och andra skola nödgas plöja hans åkerjord och
inbärga hans skörd och förfärdiga hans krigsredskap och hans
vagnsredskap.

Edra döttrar skall han taga till salvoberederskor, kokerskor och
bagerskor.

Edra bästa åkrar, vingårdar och olivplanteringar skall han taga
och skall giva dem åt sina tjänare;
och han skall taga tionde av edra sädesfält och edra vingårdar
och giva åt sina hovmän och tjänare.

Därtill skall han taga edra tjänare och edra tjänarinnor och
edra bästa ynglingar, så ock edra åsnor, och bruka dem för sitt
behov.

Av eder småboskap skall han taga tionde, och I skolen vara hans
trälar.

När I då ropen om hjälp för den konungs skull som I själva haven
utvalt åt eder, då skall HERREN icke svara eder.

Men folket ville icke lyssna till Samuels ord, utan sade: »Nej,
en konung måste vi hava över oss.»

Vi vilja bliva lika alla andra folk; vi vilja hava en konung som
dömer oss, och som drager ut i spetsen för oss till att föra
våra krig.»

Då nu Samuel hörde allt detta som folket sade, framförde han det
till HERREN.
Men HERREN sade till Samuel: »Lyssna till deras ord, och sätt en
konung över dem.» "Gud ger alltså upp och verkar tycka att om folket är så korkat att de vill ha en kung får de skylla sig själva...

Inga kommentarer: