torsdag 21 juni 2012

Till frågan om Aisha

Det finns en fråga där det uppstått en form av bisarr "enhetsfront" mellan hårdföra islamistiska fundamentalister och anti-muslimska agitatorer. Det är frågan om Aishas ålder vid ingåendet av äktenskapet med Muhammad.

Det finns så kallade hadither som hävdar att Aisha, Muhammads andra hustru, var nio år när hennes äktenskap med Muhammad påbörjades. Hadither är berättelser om Muhammads levnad, som började sammanställas mer än 100 år efter profetens död.

De är ofta extremt otillförlitliga, och ofta motsägelsefulla. Som den anti-patriarkala kvinnliga muslimen Asma Barlas påpekar i sin väsentliga bok "'Believing Women' in Islam" finns det hadither för varenda smakriktning. Det finns "feministiska" hadither, som betonar Muhammads stöd för kvinnorna mot den patriakala samtiden, men det finns ju också manschauvinistiska hadither, som framställer Muhammad som extremt patriarkal.

Det är utifrån det perspektivet man bör se Aisha-haditherna.

Det finns ingen anledning att ta haditherna för tillförlitliga historiska dokument. En del hadither kan vara sanna, andra kan vara falska. Återigen andra kan vara halvsanningar, vars innehåll påverkats av ideologiska motiv hos de som tecknat ner dem.

Vad gäller just Aisha-haditherna bör man notera att flera muslimska lärde har lyft fram extrema svagheter i dem. Det gäller såväl kronologin, traditionsförmedlarnas tillförlitlighet, som mycket annat.

Jag vill här gärna länka till en central text av Moiz Amjad, liksom en annan av T.O. Shanavas.

Uppenbarligen har Shanavas tagit mycket från Amjad, men har lagt till en del ytterligare argument .

Själv har jag ingen välgrundad åsikt i frågan. Men det står helt klart att det inte kan ses som ett historiskt bevisat faktum att äktenskapet mellan Aisha och Muhammad var ett barnäktenskap.

Den överväldigande majoriteten av muslimer är idag mot barnäktenskap,. Därför bör man lyfta fram de argument som talar för att Aisha INTE var ett barn när äktenskapet med Muhammad inleddes. Att godtroget anamma Aisha-haditherna, för att därigenom få in poänger mot islam, är ansvarslöst. Det gynnar de värsta mörkermännen inom den muslimska kulturen.

Liksom Breivik-typer, som vill demonisera islam, för att lättare kunna motivera hets och förföljelse.

Ju fler muslimer som ifrågasätter Aisha-haditherna, ju mer isolerade kommer de som inom islam förespråkar barnäktenskap att bli.

Och det är väl ändå det viktigaste.

2 kommentarer:

Tidlösa sa...

Det sistnämnda är riktigt.

Samtidigt är det väl ändå så, att praktiskt taget alla hadither är otillförlitliga. Egentligen. De som av ideologiska orsaker trodde på en hadith, hävdade att den var tillförlitlig - medan de som inte gjorde det, sade motsatsen. Så hur skall man egentligen veta hur gammal Aisha var när hon ingick äktenskap med Muhammed?

Däremot är det ju intressant att en person som Aisha över huvud taget dyker upp i den muslimska traditionen, eftersom hon var det närmaste man kommer en kvinnlig ledare inom tidig islam (de övriga ledarna, de s.k. rättledda kaliferna, var ju män).

Det visar ju att Benazir Bhutto och liknande personer inte är helt unika inom den muslimska världen, och det är ju värt att betona också.

Erik Rodenborg sa...

Ja, det är en viktig aspekt du tar upp. Aisha är den enda kvinna i det tidiga islam som verkar ha haft en öppet erkänd maktställning. Vilket i och för sig också har inneburit att hon ofta hårt angripits av shiamuslimer, eftersom hon var motståndare till Ali - den främste av deras martyrer.

Inom shia spelar förstås en annan kvinna en viktig roll, men endast passivt. Det är ju Muhammads dotter Fatima, men hennes betydelse ligger mest i att hon var en startpunkt för en ättlinje av imamer.