onsdag 16 februari 2011

Synestesi

Det finns något som kallas synestesi . Det innebär att ett sinnesintryck orsakar ett annat sinnesintryck. En av de vanligaste typerna är att man upplever att siffror och bokstäver har färger.

Det var ett nytt ord för mig för några år sedan. Men inte nytt som fenomen.

Att se färger hos siffror har jag gjort så länge jag minns.

För mig är 1 vitt, 2 rött, 3 gult, 4 grönt, 5 blått, 6 brunt, 7 rött, medan vare sig 9 eller 10 har några färger. Inte heller 0 har någon färg.. 8 är mer tveksamt, men jag tenderar ofta att uppfatta det som någon blandning mellan brunt och grått.

Vad gäller bokstäver är bland annat A grönt, B gult, och C brandgult. Men känslan är mycket svagare för bokstäver än för siffror.

Vad det beror på vet jag inte.

Inga kommentarer: