torsdag 20 januari 2011

Kan man ens tala om "manipulering"?

Den som inte sett Uppdrag Gransknings program igår kan se det på nätet eller vänta på någon av repriserna.

Men jag vill uppmana alla att se det.

Någon har beskrivit handlingen som att rättspsyk lät sig manipuleras av en förövare . Jag tror att det inte är är en helt adekvat terminologi. Ordet "samarbete" ligger faktiskt närmare till hands än "manipulering" . Ansvariga på rättspsyk visste uppenbarligen allt, utom själva övergreppen. Och att dessa med stor sannolikhet skulle kunna ske borde de nog också ha kunnat inse.

Om de inte är komplett fantasilösa, och/eller har en intelligensnivå mycket långt under genomsnittet. Och det tror jag inte riktigt på.

1 kommentar:

Maria sa...

Men jag tycker att programmets slut blev felvinklat, risken finns att det snarare leder till krav på att förövares namn ska offentliggöras, än till att ansvariga ska ställas till svars. Domaren i länsrätten, ansvarig läkare osv, de verkar ju allihop slippa undan hur som helst.