onsdag 1 april 2009

Varför gillar inte SvD BO?

Sanna Rayman på SvD:s ledarsida tycker att BO (Barnombudsmannen) bör läggas ner. Argumenten är främst några citat från nuvarande BO, som hon tydligen tycker är luddiga. Ett av dessa är: ”Det är bekymmersamt att bara drygt vart femte barn i åldrarna 11-14 år säger sig ha hört talas om barnkonventionen”.

Ja, det är ju faktiskt ett problem, men det tycker tydligen inte Sanna Rayman, som inte heller är bekymrad över att barn ofta inte upplever sig bli behandlade med respekt på bibliotek och andra offentliga platser.

Nu kommer ju en myndighet som BO självfallet inte att stå på några barrikader, men att med Sanna Raymans argument vilja avskaffa BO måste ändå ses som ett angrepp mot arbetet för barns rättigheter.

Att Barnombudsmannen som institution existerar är ju i sig ett resultat av en opinion för barns rättigheter. Därför bör BO försvaras mot reaktionära attacker, alldeles oavsett vad man tycker om uttalanden från de personer som för tillfället uppbär ämbetet. Och här tycker jag nog själv att Fredrik Malmberg hittills ofta har varit tydligare och haft lite mer udd än Lena Nyberg.

Och det är klart, SvD:s ledarsida är ju inte i någon högre grad känd för att försvara svaga grupper i vårt samhälle.

Inga kommentarer: