måndag 16 november 2015

"The Paris Massacre: Dynamite in the foundations"

Ett längre försök till analys av Parismassakern, och dess bakgrund, kan läsas i denna artikel på marxist.com.

På många sätt intressant och tankeväckande.

Inga kommentarer: