fredag 13 februari 2015

Äventyrens slott

Efter att nu börjat intressera mig för Blytonböcker för första gången sedan 1966-67 upptäckte jag då att det på You Tube (bland annat) finns en filmatisering av den näst första boken i Äventyrs-serien, på svenska kallad "Äventyrens slott".

De tre Blytonserier som jag minns från barndomen är Femböckerna. Mysterieböckerna, och Äventyrsböckerna.

Det verkar nästan som om just Äventyrsböckerna till och med mer än de andra serierna fokuserar på (för barn anpassade) skräckromantiska miljöer som (exempelvis) underjordiska tunnlar, mystiska hedar och som i detta fall ett gammalt övergivet slott.

Men kanske inte helt och hållet övergivet, förstås.

Via länken ovan kommer man till del 1 (av 12). Det är ingen svårighet att hitta vidare, delarna följer logiskt och automatiskt.

Jag minns inte själva boken mer än en grundstämning, men filmen ger i alla fall en distinkt Blytonkänsla. så att säga...

Inga kommentarer: