måndag 3 november 2014

"Storebror" behöver inte vara en stat

Det kan också exempelvis vara kontrollerande äkta män/sambos, eller f.d sådana, , med kunskaper om elektronisk övervakning.

Se denna intressanta artikel i SvD.

Några citat från den:

"Föreställ dig att någon spårar din bil, avlyssnar dina samtal, kapar din identitet och köper saker i ditt namn på internet. Föreställ dig sedan att det är din livspartner som står bakom övervakningen och kontrollen. För Johanna är det verklighet."

"I september utförde amerikanska National public radio en undersökning i vilken det framkom att 85 procent av alla kvinnojourer i landet arbetade med brottsoffer som blivit lokaliserade och förföljda med hjälp av GPS-sändare av olika slag. I en liknande enkätundersökning i Sverige svarade 76 procent av 50 tillfrågade kvinno- och tjejjourer att de hade erfarenhet av stödsökande som utsatts för olika typer av kränkningar via nya medier och ny teknologi."

Läs den gärna!

1 kommentar:

Verutschkow sa...

BIG BROTHER är som alla vet, ett TVprogram (har själv suttit i publiken, dock utan att komma med i TV). Det kan emellertid också vara en låt från David Bowies LP "Diamond dogs".