måndag 17 juni 2013

Förtalat dagboksvittne död

Det så kallade dagboksvittnet i Da Costa-fallet har dött.

Jag noterar att åtminstone den ena av Aftonbladets artiklar om saken faktiskt är respektfullt skriven.

Annars har denna kvinna under de senare åren systematiskt och tvärsäkert kallats för lögnare (den alltid lika vulgäre Jan Guillou använde för sin del ordet "menederska") trots att anklagelserna om mened inte på något sätt kunde styrkas. Följaktligen lades också förundersökningen mot henne mycket snart ner.

I samband med den hade hon förhörts mycket hårt och ingående. Den utredande polisen förklarade senare i att hon hade gett  ett trovärdigt intryck och att det inte framkommit något som tydde på att hon ljög. 

Det fick tyvärr inte förtalskampanjen att upphöra.

"Dagboksvittnet" blev snart en av de mest angripna och förtalade personerna i Sverige. Det är en sorglig historia. .

Må hon vila i frid.

Inga kommentarer: