lördag 25 augusti 2012

Finns det buddhister på Mars?

De amerikanska sonderna har hittat en del intressant på Mars. Hittills verkar de dock inte ha funnit några buddhister. Det borde de ha, om man får tro Rudolf Steiner.

Jag har förut knappast läst något om eller av Rudolf Steiner. Men nu har jag läst större delen av Hjalmar Sundéns biografi över denne fascinerande person (Rudolf Steiner - en bok om antroposofin, SKDB 1962). Jag inser snart att Blavatsky och Besant, Leadbeater och Purucker, är riktigt goda rationalister om man jämför med antroposofins grundare.

Sundén gillar Steiner, på sätt och vis. Mest för att han är mer "kristen" och mer "västerländsk" än teosoferna. Men Steiner är faktiskt också några steg djärvare i sina spekulationer än nästan alla teosofer jag stött på.

Brytningen mellan Steiner och TS Adyar kom omkring 1912-13, ungefär samtidigt som brytningen mellan Freud och Jung. Det finns faktiskt ganska stora likheter mellan Jung och Steiner. Och det finns en del likheter mellan de båda splittringarna.

Både Jung och Steiner sågs som mer"västerländska" än sina opponenter. Jung bröt medvetet med vad han ansåg vara en mer "judisk" lära och Steiner med vad han ansåg vara en alltför hinduiserande lära. Båda betonade "västerländsk" esoterism mer än sina motståndare. Jung fördjupade sig i alkemi, Steiner i Christian Rosenkreutz.

Brytningen mellan Freud och Jung kom när de både publicerade Totem und Tabu respektive Wandlungen und Symbolen der Libido. Det blev helt uppenbart att deras läror var oförenliga.

På samma sätt blev det, vid ungefär samma tidpunkt, uppenbart att Annie Besant och Rudolf Steiner hade helt oförenliga läror. Besant hävdade att Jesus återfötts i den unge indiern Krishnamurti. Detta var inget Steiner kunde acceptera. Golgata var enligt honom  en världshistorisk händelse, med en avgörande betydelse för kosmos. Om Jesus skulle ha fötts på nytt skulle effekterna av denna upphävas... och det gick inte för sig.

Möjligen var det för att hämnas på Besant som Steiner  utvecklade sin lära om Buddha. Hjalmar Sundén citerar ur Steiners Christian Rosenkreutz mission. Där påstår sig Steiner veta att Christian Rosenkreutz någon gång i slutet av 1500-talet sammankallade en konferens. På denna konferens deltog också - Rosenkreutz "intimaste lärjunge och vän, den store läraren Buddha." Vad hände  på denna konferens?,

Jo, "det beslöts vid denna andliga konferens att Buddha i fortsättningen skulle taga sin boning på Mars för att där utöva sin verksamhet. Buddha förlade sin gärning till Mars år 1604. Han utförde där en handling liknande den som genom Kristus skedde i mysteriet på Golgata. Christian Rosenkreutz hade förstått vad det skulle betyda för hela världsalltet om Buddha verkade där, och vad Buddhas lära om nirvana…skulle få för betydelse på Mars"". (Steiner, citerad från Sundén s. 115)

Och vad betydde det på Mars?, Ja, liksom en gång Kristus räddade människorna på jorden "så steg fridsfursten Buddha ned på Mars, där krig och strid rådde, för att där uppfylla sin mission" (samma sida).

Men hur var det nu med Nirvana? Hade inte Buddha gått in i detta tillstånd för gott? Nja, Steiner tycks mena att även om Buddha gått in i Nirvana betydde det bara att han inte kunde komma tillbaka till jorden. Det var inget som hindrade att han kunde materialisera sig på Mars! (s. 114). *

Tack gode Gud för att Annie Besant uteslöt Rudolf Steiner, så att jag slipper komma med irriterande frågor om buddhisterna på Mars nästa gång jag besöker TS Adyars bokhandel!
-------------------------------------------------------------------------
*Om jämförelsen ursäktas påminner det om en skämtsam kommentar från en trotskist jag kände 1977, som menade att Trotskij  visserligen sagt att socialism inte kunde byggas i ett land, men att han minsann aldrig hade sagt något om att den inte skulle kunna byggas i ett halvt land!

8 kommentarer:

Tidlösa sa...

Jaså, var det DÄRFÖR Buddha åkte till Mars?!

Jag återkommer. :-)

Tidlösa sa...

Jag har hört historien om den hemliga konferensen och Buddhas Mars-resa tidigare, men aldrig förstått vad Buddha skulle där och göra. Konferensen tog upp andra ämnen också, vill jag minnas. Tydligen hotades mänskligheten av en akut kris, som riskerade att permanent splittra arten Homo sapiens i två helt olika arter, den ena helt andlig, den andra helt materiell. Jag trodde det var för att förhindra DETTA som Rosenkreuz skickade Buddha till Mars...

För några år sedan trodde jag att antroposoferna var en grupp med ett "flummigt" budskap om reinkarnation och karma som sysslade med biodynamisk odling, eurytmi och (kanske) rökte hasch.

Sedan började jag att läsa vad Steiner faktiskt skrivit...

Många av hans texter är tråkiga, träiga och oerhört svårlästa. Och sedan finns de där andra texterna, de där som kritiker älskar att hata och skämtare på nätet mest bara älskar...

En av de första böckerna av Steiner jag läste heter "Secret Brotherhoods and the Mystery of the Human Double". Där kan man läsa följande. Mellan 1841 och 1879rasade ett krig i himmelriket mellan ärkeängeln Mikael och demonerna. De sistnämnda förlorade, och blev nedkastade till Jorden, som de hemsökt sedan dess.

Varje människa blir i födelseögonblicket besatt av en ond, "ahrimansk" ande som agerar som ett slags demonisk dubbelgångare. Du har en sådan. Jag också. Det framgår inte om Steiner själv hade en!

Varför är materialismen så stark? I en annan text säger Steiner att det beror på negativt inflytande från Halleys komet, men i den här texten spinner han ett mer olycksbådande scenario. Varje människa får i dödsögonblicket tillgång till farlig, esoterisk kunskap. Hemliga sällskap av mörkermagiker vill komma åt denna kunskap. Därför sprider de materialism. En materialist tror ju inte på ett liv efter detta, och hans själ blir därför förvirrad i dödsögonblicket. Då kan mörkermagikerna fånga honom!

Det finns även österländska brödraskap som vill fånga döda människors själar och ge dem till demonerna, som de förväntar sig att de levande människorna skall dyrka.

Jag erkänner att jag närmast fick en chock när jag läste detta. Jag undrade om Steiner kunde vara bokstavligt paranoid?

Historien om Mars-buddhan läste jag i Sergei Prokofieffs bok "The case of Valentin Tomberg". Prokofieff är en av ledarna för Antroposofiska Sällskapet internationellt, och han är faktiskt släkt med den ryske kompositören med samma namn. Hans bok innehåller en mängd vansinniga påståenden om det mesta...

Jag återkommer.

Tidlösa sa...

En del tycker kanske att man hånar Steiner när man räknar upp hans konstigheter. Jag gör det inte. Jag ömsom häpnar, ömsom blir jag mycket trött... J

ag betvivlar nämligen inte att Steiner trodde på det han sade. Dessutom har antroposofin en filosofisk, intellektuell sida som jag uppfattar som intressant (trots att jag inte tror på den).

Och så detta...

Här är några andra klassiker á la Steiner. Telegrafi fungerar endast tack vare myrsyra. Telegrafter i städer som inte är omgivna av myrstackar kommer därför att fungera sämre. Bin attackerar människor eftersom de av misstag tror att människan vill stjäla deras "hexagonala energi". Denna energi är identisk med den som finns i bergskristaller. Bevis? Biceller är hexagonala, och det är kristallerna också. Kor drar till sig kosmiska energier via hornen. Därför bör man inte avlägsna deras horn. Alla kor på biodynamiska lantbruk är således hornboskap. I framtiden kommer människan att få ockulta krafter så att han kan gå på väggar och tak som en fluga. Kristus återkom osynligt på 1930-talet. Ärkeängeln Mikael har grundat en esoterisk skola i himmelriket, i vilken kan undervisar avlidna platonska och aristotelianska filosofers själar i sann kristendom. Idag har dessa filosfer återfötts och blivit medlemmar i Antroposofiska Sällskapet.

Prokofieff antyder även, utan att säga det rent ut, att Steiner var en reinkarnation av Christian Rosenkreuz. Vad lustigt. Jag trodde att Steiner var en reinkarnation av Goethe!

Ja, antroposof kommer jag nog aldrig att bli...

Dessutom är jag för kärnkraft.

PS. Antroposofernas högkvarter i Schweiz, Goetheanum, byggdes om när man upptäckte att asbest använts som isoleringsmaterial. Kunde inte andarna ha talat om för Steiner att asbest faktiskt är farligt...?

Tidlösa sa...

On a more serious note...

Jag har också noterat det där med Krishnamurti. Steiner betonar väldigt hårt att Kristi fysiska inkarnation var en unik engångsföreteelse. När Kristus återkommer, kommer det inte att bli materiellt utan andligt ("in the etheric"). Alla materiella Kristus-gestalter är falska. Det här är ett fundamentalt inslag i antroposofins lära, och i en bok jag har läst säger Steiner detta redan 1910, alltså innan den formella brytningen med TS Adyar. Han gör också på något enstaka ställe en uttrycklig koppling till Krishnamurti.

Man undrar givetvis om Steiners doktrin fanns redan tidigare, eller om han utvecklade den som en direkt reaktion på Besants projekt?

Tidlösa sa...

För den som undrar...

Ett, ursäkta alla stavfelen. De kosmiska energierna är lite negativa ikväll.

Två, de flesta av Steiners märkliga påståenden har jag läst själv i hans texter. Ett fåtal kommer från Prokofieffs böcker. Jag har alltså gått till läggen, INTE bara läst någon anti-antroposofisk hemsida.

Erik Rodenborg sa...

Jag tänkte gå på en teosofisk studiecirkel i höst (Adyar) men hade en del funderingar om jag inte istället, eller kanske vid sidan av, skulle gå på en antroposofisk.

Det här avgör saken. Det får bli Adyar i höst, och endast Adyar...

Tidlösa sa...

Det är inte säkert att de hade nämnt de här kusligheterna, inte nödvändigtvis för att det är hemligt, utan av andra orsaker.

Jag har aldrig umgåtts med antroposofer (bokmal som jag är), men jag har läst en akademisk bok om dem, "Sun at Midnight" av Geoffrey Ahern. Han menar att antroposoferna är oerhört "flummiga" och att de har en tendens att inte systematisera sin lära, detta till skillnad från kristna kyrkor eller andra nyreligiösa grupper. Antroposofin är snarast en slags andlig upptäcksresa, och en antroposof Ahern talade med jämförde det hela med att utforska en mystisk, mörk skog. Ahern tyckte att antroposoferna inte såg skogen för bara träd!

Jag vet inte vad man tar upp på studiecirklarna, men det skulle inte förvåna mig om de koncentrerar sig på helt andra saker än dem jag tagit upp, inte nödvändigtvis för att de vill "dölja" något, utan helt enkelt för att läran har så otroligt många aspekter, att de inte kan ta upp alla...

Eftersom Steiners skrifter finns offentligt publicerade av antroposoferna själva, kan de knappast förneka att Steiner trodde på en mängd konstigheter - jag har ju själv läst böckerna, och t.o.m. köpt några av dem.

Jag kan tillägga, att enligt Ahern kan vem som helst bli medlem av Antroposofiska Sällskapet, förutsatt att man är intresserad av Steiners idéer och inte aktivt motsätter sig dem. Ahern gick själv med i rörelsen, mest för att enklare få tillgång till medlemmarna. Den inre cirkeln, som endast "riktiga" antroposofer tillhör, kallas School of Spiritual Science. De har alltså två nivåer av medlemskap. Ahern lyckades dock få tillträde till möten även med den högre nivåns medlemmar, och beskriver dem som helt "inne" i budskapet: astrologi, andliga energier, meditation, etc. Det rådde en rätt märklig stämning på deras konferenser! Jag minns tyvärr inte Aherns anekdoter, men jag tror att en av dem handlade om en teosof som fått tillträde till en av "skolans" möten och skämtsamt sade att hans kaffemaskin kunde meditera, eller något sådant.

Ingen förstod skämtet...

Som jag tidigare har antytt, är jag faktiskt lite irriterad på Dr. Steiner och hans rörelse. De säger ju intressanta saker i sina mer filosofiska texter (Barfield, Bortoft, etc), men sedan finns den här stollesidan, som ju tyvärr är en helt integrerad del av rörelsen.

Vad är sanning, som en välkänd romare uttryckte saken.

Tidlösa sa...

http://www.youtube.com/watch?v=Fhqr3uHuX5M

Visste du att Steiner skrev teater också? Lucifer dyker upp ungefär vid 0:17, Ahriman vid 0:19. De bråkar med varandra vid 0:39. Och så vidare...

Det finns engelska texter, men de måste aktiveras genom att man trycker på en av ikonerna nedanför videoklippet.

Det här är alltså ett sammandrag av Steiners fyra mysteriespel, såsom de uppförs i Goetheanum.

Skumt, eller hur? ;-)